Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

ASRE tecknar avtal med Nanjing Gold Dragon

Foto: Andreina Schoeberlein
Foto: Andreina Schoeberlein
Publicerad av
Jessica - 21 feb 2017

ASRE i Kina, SolTechs dotterbolag, har tecknat en order med Nanjing Gold Dragon Bus Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på åtta megawatt som beräknas ge årliga intäkter på cirka 12 miljoner kronor.

Avtalet sträcker sig 25 år och de ackumulerade intäkterna väntas uppgå till cirka 300 miljoner kronor. I och med denna order har ASRE i dagsläget en orderstock om 17,4 megawatt av 2017 års mål om 50 megawatt.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på cirka åtta hektar (80 000 m2) och årligen producera cirka 8 000 000 kilowattimmar. Vid jämförelse är den cirka tre gånger större än Sveriges hittills största anläggning, Solsidan utanför Varberg.

Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 25 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 78,5 miljoner kronor och denna beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2017.

Annons

Annons

Annons