Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

60 miljoner till forskning om solel

Foto: Stantont Cady
Foto: Stantont Cady
Publicerad av
Jessica - 20 feb 2017

Med 60 miljoner kronor inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet El från solen stöttar Energimyndigheten 15 projekt. Projekten ska stärka svensk forskning och innovation samt bidra till att öka utbyggnaden av solel i Sverige.

I juni 2016 startade Energimyndigheten det nya forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. Totalt söktes drygt 290 miljoner kronor i stöd, vilket kan jämföras med de 60 miljoner kronor som utlystes.

– Det är glädjande att se ett så stort intresse av forskning inom solel och så hög kvalitet på projektansökningarna. Nu har vi haft möjlighet att bevilja projekt bra projekt som har stor potential att bidra till programmets mål, säger Linn Sjöström på Energimyndigheten.

Utlysningen spände över El från solens alla forsknings- och innovationsområden och den riktade sig till alla typer av aktörer i solelbranschen. Projekten fokuserar till exempel på att utveckla solstrålningsprognoser, integrationen av solceller i transportsystemet och att stärka kostnadseffektiviteten hos olika tekniker som producerar solel.

Annons

Annons

Annons