Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Forskning: Solel ska bli en pålitlig energikälla

Foto: Bjoern Schwarz
Foto: Bjoern Schwarz
Publicerad av
Redaktionen - 13 feb 2017

Forskare vid Uppsala universitet dragit igång ett projekt där de ska träna datorer i att ställa prognoser om de närmaste dygnen. Frågor som: Hur mycket kommer solen att skina och hur mycket el kommer samhället att behöva de närmaste dagarna? Kommer att försöka besvaras bland annat med hjälp av bland annat statistiska modeller och artificiell intelligens är tanken att träna datorer i att förutspå solelproduktion och elanvändning.

– Målet är att kunna skapa säkra modeller för intelligent prognostisering av både elanvändning och solelproduktion. Det kan lägga grunden till att bygga smarta elnät, säger Joakim Munkhammar, projektledare i forskargruppen Bebyggelsens energisystem vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet har tillsammans med STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle, och landstingsservice vid Region Uppsala startat ett projekt för att titta på hur beräkningar av elanvändningen och produktionen kan gå till.

– Antalet lokala, decentraliserade energisystem, baserade på till exempel solel, ökar mycket just nu på många platser i världen. I och med att förnybar energi ofta innebär stora utmaningar för elsystemen kan resultaten från vårt projekt bli mycket viktiga för framtidens elnät, säger Fredrik Björklund, projektledare på STUNS.

Projektet finansieras inom Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Samspel.

Annons

Annons

Annons