Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Solelkommissionen ser positivt på framtiden

Foto: Jimmy Joe
Foto: Jimmy Joe
Publicerad av
Redaktionen - 13 feb 2017

Solelkommissionen består av Telge Energi, HSB, JM, Solkompaniet och Vasakronan.

Nätverket tar upp många efterlängtade nyheter: som regelförändringar vilka nu gjort det möjligt för större fastighetsägare att investera i solceller. Ett stort kliv framåt är att solcellsanläggningar som är mindre än 255 kilowattimmar slipper energiskatt från och med juli 2017, detta möjliggör nu att fastighetsägare till sjukhus och skolor, bostadsrättsföreningar och kontorsbyggnader kan investera i solceller, skriver Telge Energi.

Även en liten förändring som slopad momsplikt för små solelsproducenter, bidrar nu till en enklare hantering för villaägare med solceller att sälja sitt överskott.

Energimyndigheten presenterade i oktober en solstrategi för Sverige, och för första gången kvantifierades att solelen ska utgöra 5–10 procent av den svenska energimixen.

Solelkommissionen kommer även att driva frågan att ersätta investeringsstödet med solROT, ett ROT-avdrag för solceller på villatak.

Annons

Annons

Annons