Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Miljöanpassad närvärmelösning med solenergi

Foto: PS Jeremy
Foto: PS Jeremy
Publicerad av
Jessica - 25 jan 2017

Bygget av Sigtuna stadsängar är igång och Eon har planer på att skapa en miljöanpassad närvärmelösning med 1 000 kvadratmeter solpaneler.

Panelerna beräknas producera tillräckligt med värme för att tillgodose nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. Överskottsvärmen som planerar användas under vinterhalvåret.

– Att skapa en värmelösning med minsta möjliga klimatpåverkan var viktigt för oss då 900 nya bostäder kommer att byggas i Sigtuna stadsängar. Att den köpta energin dessutom blir något billigare jämfört med Sigtunas nuvarande fjärrvärmetaxa känns som en trevlig bonus, säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.

– I samarbete med Sigtuna Stadsängar har vi fått en unik möjlighet att utveckla framtidens värmenät där vi integrerar sol, värmepumpar och lågtemperaturnät. Genom ett nära samarbete mellan kund och leverantör kan vi tillsammans minimera användningen av resurser för uppvärmning och varmvatten, säger Teresa Mattisson, försäljningschef energilösningar på Eon. 

Annons

Annons

Annons