Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Utnyttja industriell spillvärme för effektivt fjärrvärmenät

Foto: Energiforsk
Foto: Energiforsk
Publicerad av
Jessica Nejman - 20 feb 2017

Nya forskningsresultat som publicerats i rapporten: ”Status regionala fjärrvärmesamarbeten 2016” ska visa att genom att utnyttja industriell spillvärme och att gå samman eller köpa upp ett fjärrvärmenät som har ägts av en annan aktör kan man öka storskaligheten och därmed minska kostnaderna.

Tre nya fjärrvärmesammankopplingar, där fjärrvärmenäten ursprungligen har ägts av olika aktörer, har identifierats i en kartläggning som har gjorts av WSP Sverige.

Trollhättan och Vänersborg i Västergötland, Arboga och Köping samt Surahammar och Västerås i Västmanland har under 2016 genomfört en sammanslagning av sina nät. Det pågår också diskussioner och utredningar i ytterligare minst två fall där det väntas inriktnings- eller investeringsbeslut nu under våren.

En generell slutsats från studien är att fjärrvärmebranschen är kostnadsmedveten. Fjärrvärmeföretagen försöker att minska sina kostnader för producera fjärrvärme för att vara ett attraktivt val för sina kunder. Att koppla ihop lokala fjärrvärmenät till större enheter och att samverka kring fjärrvärmeproduktion är därför ett intressant alternativ för energiföretagen i de fall där det finns förutsättningar geografiskt.

Här kan du läsa mer om rapporten. 

Annons

Annons

Annons