Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme

Projektet Fastighetsnära säsongslagring av fjärrvärme har genomförts i samarbete mellan Devcco och RISE. Syftet var att undersöka förutsättningar för att ladda fastighetsnära borrhålslager med fjärrvärme under årets varma månader och sedan använda lagren för uppvärmning av byggnader under vintern.

Illustration: RISE
Illustration: RISE
Publicerad av
Redaktionen - 17 feb 2017

 

I projektet har ett beräkningsverktyg tagits fram för att fjärrvärmebolag och fastighetsägare ska kunna göra egna kalkyler.

– Miljömässigt finns goda möjligheter men de lokala förhållandena, till exempel vilken marginalproduktion man har i fjärrvärmemixen, blir avgörande, säger projektledaren Joakim Nilsson från Devcco.

– Det krävs tillgång till grön och kostnadseffektiv fjärrvärme sommartid för att nå goda resultat.

En annan slutsats är att byggnadernas systemtemperaturer har betydelse liksom hur stora byggnaderna – och därmed lagren – är. I mindre borrhålslager blir värmeförlusterna kännbara.

Göteborg blev vinnare

Projektets beräkningar utgår från tre typbyggnader och två fjärrvärmesystem med inspiration från Stockholm respektive Göteborg.

Resultaten blir miljömässigt gynnsammast i Göteborgsexemplet där användningen av fossila bränslen vintertid kan minskas samtidigt som lagret laddas med värme från avfallsförbränning under sommaren. I Stockholmsexemplet laddas i större utsträckning med värme från värmepumpar och det ger inte samma fördelar.

Annons

Annons

Annons