Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 22 2018
Senaste Nytt

Torra tempererade områden kan minska

Professor Scott Wilson, CIRC, med kollegor. Foto: Umeå universitet
Professor Scott Wilson, CIRC, med kollegor. Foto: Umeå universitet
Publicerad av
Jessica Nejman - 17 feb 2017

Ett internationellt forskarlag lett av Geological Survey och medlemmar från sju länder, däribland Scott Wilson från Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet, har kommit fram till att den globala uppvärmningen kan leda till att omfattningen av torra tempererade områden minskar med en tredjedel kombinerat med torka djupare ner i marken under jordbrukets växtsäsong,

– Omfattningen av vår datormodell är imponerande, ett flertal komponenter i vattnets kretslopp har beräknas dagligen i 30 år på 20 000 platser. Allt detta för att simulera dagens klimat samt 16 möjliga framtida klimat. Variationen av möjliga framtida klimat gav ganska konsekventa resultat, vilket ger resultaten trovärdighet, säger professor Scott Wilson, gästforskare vid Umeå universitet och forskare inom CIRC.

Torra prärieområden bredde ut sig med 4 till 8 procent under 1900-talet och täcker nu 40 procent av den globala markytan. Eftersom det globala klimatet blir allt varmare kommer denna expansion sannolikt att fortsätta, menar forskarna.

Mer specifikt förutspår forskarnas en förlust på 15 till 30 procent av de tempererade gräsmarkerna i slutet av seklet med en kraftig ökning av torka djupt ner i jorden. Effekterna kan få stora konsekvenser för mänskligheten.

– Om subtropiska torrområden breder ut sig på bekostnad av tempererade torrmarker skulle kallsäsongsgrödor som vete och potatis inte längre vara ekonomiskt lönsamt. Vidare utgör de subtropiska torra områdena miljöer med grogrund för aggressiva sjukdomar som denguefeber och snäckfeber.

Annons

Annons

Annons