Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Svenska kraftnät upphandlar effektreserv

Foto: GarrettTT
Foto: GarrettTT
Publicerad av
Redaktionen - 16 feb 2017

Upphandlingen av den elproduktion som Svenska kraftnät upphandlar ska ingå i effektreserven under de fyra vintrarna 2017/2018 – 2020/2021 är nu klar. Svenska kraftnät upphandlar 562 megawatt i Sydkraft Thermal Powers oljekondenskraftverk i Karlshamn.

Svenska kraftnät gör upphandlingen enligt lagen (2003:436) om effektreserv. Effektreserven omfattar både elproduktion och förbrukningsreduktion. För kommande vinterperioder har Svenska kraftnät fått i uppdrag att upphandla maximalt 750 megawatt, varav 25 procent om möjligt ska vara förbrukningsreduktion.

Enligt förordningen (2016:423) ska produktion i effektreserven vara förnybar. Avtal som inte uppfyller kravet på förnybara energikällor får dock ingås i den utsträckning det saknas anbud som svarar mot kravet.

Annons

Annons

Annons