Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Jordbros överskottsvärme levereras till Vattenfall

Nicholas Pettersson, Dagab, och Jenny Larsson, Vattenfall.
-Stefan Nilsson
Nicholas Pettersson, Dagab, och Jenny Larsson, Vattenfall. -Stefan Nilsson
Publicerad av
Redaktionen - 16 feb 2017

Tillsammans har Dagab och Vattenfall tecknat ett avtal om energisamarbete som omfattar Dagabs anläggning i Jordbro. Överskottsvärmen som lagret producerar kommer att levereras till Vattenfall och användas i fjärrvärmenätet.

Anläggningen ska leverera energi som inte används i verksamheten till Vattenfalls fjärrvärmenät i Haninge och Tyresö. Överskottsenergin från lagret beräknas årligen försörja fjärrvärmenätet med 7 500 megawattimmar, vilket motsvarar en uppvärmning av 375 normalstora villor.

Dagabsamarbetet är det första inom ramen för Vattenfall Värmes affärsmodell SamEnergi. En standardiserad och produktbaserad affärsmodell för inköp av småskalig överskottsvärme och kyla från lokala leverantörer i anslutning till Vattenfalls fjärrvärmenät.

Annons

Annons

Annons