Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Outnyttjad potential från vattenkraft

Illustration: Nils-Petter Ekwall
Illustration: Nils-Petter Ekwall
Publicerad av
Redaktionen - 15 feb 2017

Andelen förnybar energi måste upp på bekostnad av fossila bränslen, skriver Norconsult. Sverige och Norge sitter med outnyttjad potential från vattenkraft.

Sverige ligger bra till för att nå EU:s mål som unionen ska ha uppfyllt senast år 2020 och har till och med satt egna, högre mål, nämner Norconsult. För stora delar av Europa ser det annorlunda ut. Där är beroendet av fossila bränslen och kärnkraft fortfarande stort och trots att vissa länder, inte minst Tyskland, gör ambitiösa satsningar på vind- och solkraft måste det till mer för att andelen förnybar energi ska bli tillräckligt hög.

Idag exporterar Sverige och Norge energi till länder i norra Europa, men det finns outnyttjad potential. Sverige kunna vara en viktig faktor när Europa kämpar för att nå sina miljömål, skriver Norconsult, som också avsluta med att det skulle krävas dialog, politiskt mod och nationalekonomiskt pusslande för att få ihop ekvationen, både här i norr och på kontinenten.