Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

AC dyr affär för amerikanaren när klimatet förändras

Klimatförändringarna kommer sannolikt att öka amerikanernas kostnader för elektricitet under det närmaste århundradet.  Och det handlar om betydligt mer än vad ekonomerna prognosticerade tidigare, enligt en ny studie som har utarbetats av forskarna vid University of Michigan.

AC (Air condition) vanlig företeelse i varje hus i USA. Foto: Wikipedia Common, kredit: Outunit
AC (Air condition) vanlig företeelse i varje hus i USA. Foto: Wikipedia Common, kredit: Outunit
Publicerad av
Markku Björkman - 13 feb 2017

Klimatförändringarna kommer sannolikt att öka amerikanernas kostnader för elektricitet under det närmaste århundradet.  Och det handlar om betydligt mer än vad ekonomerna prognosticerade tidigare, enligt en ny studie som har utarbetats av forskarna vid University of Michigan.

Var och en som under sommaren har besökt ett amerikanskt köpcentrum, med AC (Air condition), klädd i shorts och t-shirt, kan berätta om den isiga upplevelsen som möter en redan vid ingången.

Studien visar hur stigande temperaturer kommer, förutom att öka den genomsnittliga årliga efterfrågan på el, även alstra nya efterfrågetoppar.

För att undvika spänningsfall och kunna absorbera dessa ökningar, kommer energibolagen att behöva investera mellan 70 och 180 miljarder dollar i modernisering av elnät och kraftverk och nya innovativa energilagringssystem som i slutändan kommer att belasta skattebetalarna.

- Om man granskar sin egen elräkning i slutet av året, kommer vederbörande förmodligen att upptäcka att elförbrukningen är störst på sommaren, när luftkonditioneringen körs för fullt, säger Catherine Hausman, biträdande professor vid UM Gerald R. Ford School of Public Policy.

Hon hänvisar till klimatförändringsforskare, som vet hur det kommer att se ut under de närmaste 100 åren.  Forskarna har till och med räknat ut uppvärmningens följder för en enda person, bland annat när användningen av luftkonditioneringen ökar.

Hausman och hennes kollegor uppmanade alla som sysslar med planering av elnät att hålla forskarnas beräkningar i åtanke när de utarbetar planer för 20 år framåt.  Hon har också ett meddelande till beslutsfattarna:

- Allt detta innebär att klimatförändringarna kommer att bli dyrare än vi trodde och därmed blir varje skydds- och  begränsningsåtgärd desto värdefullare eftersom de kan förhindra eller minska kostnader, säger Hausman, som är medförfattare till studien som presenteras i skriften Proceedings of the National Academy of Sciences.

Behovet av åtgärder varierar beroende på region. Forskarna undersökte separat var och en av 166 myndigheter i USA, som ansvarar för så kallad lastbalansering. Dessa är regioner som regulatorer använder sig av när de undersöker nätets tillförlitlighet.

För att kunna ta fram sina kostnadsuppgifter, beräknade forskarna matematiska förhållandet mellan lufttemperatur och elförbrukning i varje region.  Man använde sig också av en rad olika scenarier.

Ett scenario representerade "business as usual", enligt vilken koldioxidutsläppen skulle fortsätta att öka. Den andra var ett scenario enligt vilket utsläppen stabiliserades.

Forskarna varnar för att detta inte är en "prognos" på grund av flera skäl. Ökande temperaturer kan visserligen bidra till större antaganden av luftkonditioneringen effekter och som ett resultat, även till större temperatureffekter, men de kan också påskynda utvecklingen av effektivare luftkonditioneringssystem.

- Vi försöker inte säga att detta är det enda rätta framtidsscenario, säger Hausman. Enligt henne handlar det främst om det framtida klimatet och vad måste göras med elnät för att anpassa dessa till en varmare värld. 

Annons

Annons

Annons