Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Lovisa kärnkraftverk fyller alla säkerhetskrav

Kärnkraftverket i Lovisa i Finland fyller alla säkerhetskraven och även användningen av kraftverkets olika enheter är tryggad. Det konstaterar finska Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Energibolaget Fortum får tillstånd att fortsätta verksamheten på Hästholmen i Lovisa i sydvästra Finland. Foto: Fortum,
Energibolaget Fortum får tillstånd att fortsätta verksamheten på Hästholmen i Lovisa i sydvästra Finland. Foto: Fortum,
Publicerad av
Markku Björkman - 12 feb 2017

Kärnkraftverket i Lovisa i Finland fyller alla säkerhetskraven och även användningen av kraftverkets olika enheter är tryggad. Det konstaterar finska Strålsäkerhetscentralen (STUK).

Det här innebär att villkoren i det driftstillståndet som statsrådet beviljade år 2007 är uppfyllda och att energibolaget Fortum får tillstånd att fortsätta verksamheten på Hästholmen i Lovisa.

Tillståndet för kärnkraftverkets enhet nummer 1 sträcker sig till 2027 och drifttillståndet för enhet nummer 2 till 2030. I tillståndet förutsätter STUK att Fortum gör en bedömning av säkerheten före 2023.

En liknande bedömning gjordes under 2015. Bedömningen kompletterades på begäran av STUK i början av 2016. I och med den, konstaterar STUK att säkerheten vid kärnkraftverket överensstämmer med kraven.

STUK använde åren 2015 och 2016 totalt 15 månadsverken för att bedöma kärnkraftverkets säkerhet. Årligen lägger STUK cirka 13 årsverken på att övervaka kärnkraftverket. Det är energibolaget Fortum som betalar övervakningen.

Annons

Annons

Annons