Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Stort intresse för flytande biogas i Lidköping

Foto: Jan Nijman
Foto: Jan Nijman
Publicerad av
Redaktionen - 10 feb 2017

Nyligen gick Biogas Östs seminarium av stapeln, organisationen meddelar att eventet gick lovande med över 70 deltagare.

Flytande biogas är en ny teknik på frammarsch som kan öppna upp nya marknader för svenska biogasaktörer, exempelvis tunga transporter, sjöfart och industri, skriver Biogas Öst som också menar att tydliga politiska beslut som driver på utvecklingen mot fossilfrihet behövs.

Seminariet syftade till att ge en nulägesbild av marknaden samt befintlig och kommande teknik inom området. Bland andra fanns teknikleverantörerna Nærenergi, Puregas Solutions, Wärtsilä och Cryo Pur på plats. En presentation av RISE om forskning kopplat till askfilter som innovativ reningsteknik för biogas fanns också på programmet. IVL och Energigas Sverige bidrog med presentationer om tillverkning, distribution och marknadsläget för LBG.

Flytande biogas är en ny och intressant marknad för svenska biogasaktörer som har utvecklats teknikmässigt de senaste åren, skriver Biogas Öst.

Seminariet hölls i samverkan med Energigas Sverige och inom ramen för projektet ”Utveckling av innovativa koncept för konkurrenskraftig produktion av flytande biogas”. Projektet finansieras av Svenska Verket för innovationssystem (Vinnova), och drivs av RISE – Research Institutes of Sweden, Biogas Öst, SLU – Sveriges Lantbruksuniversitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och Swedish Biogas International i samverkan.

Annons

Annons

Annons