Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Förstärker och förnyar elnätet i Mälardalen

Mälarenergi Elnäts nettoomsättning 2016 uppgick till 538 miljoner kronor och resultat efter finansnetto för verksamhetsåret blev 67,6 miljoner kronor.

Mälarenergi Elnät uppgraderar i Mälardalen.
Mälarenergi Elnät uppgraderar i Mälardalen.
Publicerad av
Peter Höök - 08 feb 2017

Under året har företaget fortsatt det omfattande arbetet med att förstärka och förnya elnätet i regionen. Totalt investerades över 160 miljoner kronor för att ytterligare säkra elleveranser till kunderna. Bland annat pågår och planeras omfattande förnyelse av mottagningsstationer inom Köpings, Arbogas, Kungsörs och Hallstahammars kommuner. Leveranssäkerheten i nätet har säkerställts genom att förlägga kabel i marken enligt Mälarenergi Elnäts långsiktiga plan. Företaget har också utfört omfattande arbete med nya anslutningar framförallt i Västeråsområdet.

”Laddregion Mälardalen” som drivs av Mälarenergi Elnät har ökat möjligheterna för användandet av fler elbilar i regionen. Företaget har byggt fem publika laddstationer i Västerås och Köping med totalt 26 laddplatser och projektet fortsätter kommande år. Den långsiktiga satsningen på externa tjänster resulterade i ökat antal kunder och projekt. Bland annat har Mälarenergi Elnät under året tecknat avtal med andra nätbolag avseende leverans av både mät- och driftcentraltjänster.

Vi fortsätter leverera i enlighet med vårt huvuduppdrag; att ha ett långsiktigt tillförlitligt elnät med få avbrott, till ett lågt pris för våra kunder. Det är medarbetarnas kundfokus, engagemang och kompetens som har bidragit till vårt resultat och det är jag mycket glad och stolt över. Jag är också stolt över vårt fokus på medarbetarnas hälsa och säkerhet samt att vi tillsammans skapat en trivsam arbetsplats som gett energi och inspiration, säger Mälarenergi Elnäts vd - Asoos Rasool.

Annons

Annons

Annons