Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Stort köpcentrum i Åbo testar geoenergi

Geoenergi kan eventuellt ersätta en stor del av den fjärrvärme och fjärrkyla som en stor offentlig eller kommersiell byggnad behöver. Därför undersöker köpcentret Skanssi i Åbo möjligheterna att utnyttja geoenergi.

Publicerad av
Markku Björkman - 01 feb 2017

Geoenergi kan eventuellt ersätta en stor del av den fjärrvärme och fjärrkyla som en stor offentlig eller kommersiell byggnad behöver. Därför undersöker köpcentret Skanssi i Åbo möjligheterna att utnyttja geoenergi.

I Skanssi finns 90 specialbutiker, K-citymarket, en mångsidig kafé- och restaurangvärld, en inomhuslekpark för barn och gott om parkeringsplatser samt hundparkering.

Planen är att borra 120 brunnar med ett djup på 350 meter. Brunnarna skulle placeras mellan köpcentret och Helsingfors riksväg i Åbo, samt mellan köpcentret och äventyrsparken Flowpark.

– Geoenergi skulle kunna producera energi för uppvärmning på vintern och nedkylning på sommaren. Vi utreder nu förutsättningarna för att bygga en sådan anläggning i Skanssi och om det är lönsamt, berättar köpcentrets fastighetschef Risto Kauppila, till finländska sändaren YLE.

Köpcentret satsar på att minska sin energiförbrukning och ta i bruk förnybar energi. I år kommer Skanssi att installera fler solpaneler, ersätta 1 500 lampor med LED-lampor. Efter att solpanelanläggningen byggts ut kommer panelerna att täcka en yta på 600 m².

Skanssi har investerat cirka en halv miljon euro i olika energisparande projekt. Enligt köpcentret har de här insatserna frambragt besparingar på cirka 350 000 euro i underhållskostnader sedan 2010.

Geoenergi är ett samlingsnamn för berg-, sjö- och markvärme respektive kyla.