Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 18 2018
Senaste Nytt

Ny innovativ teknik gör biomassa lönsamt

Ett hållbart samhälle skapar utmaningar som kräver nya lösningar. Valmet har utvecklat ny miljövänlig och billig teknik för att omvandla förnybar biomassa till förädlade bränslen och biomaterial.

Publicerad av
Markku Björkman - 30 jan 2017

Ett hållbart samhälle skapar utmaningar som kräver nya lösningar. Valmet har utvecklat ny miljövänlig och billig teknik för att omvandla förnybar biomassa till förädlade bränslen och biomaterial, säger Rickard Andersson, ansvarig för Bioteknik och Miljösystem.

Företaget utvecklar och levererar teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin, såväl som den snabbt framväxande bioraffinaderiindustrin

Förädling av biomassa är en inkomstkälla, påpekar Rickard Andersson. En intressant och framgångsrik metod är ångexploderad svart pellets tillverkad av biomassa som helt och hållet kan ersätta fossilt kol vid värme- och elproduktion. Svartpellets är vattenavvisande, hållbara och har hög energidensitet.
- Valmet kan leverera kompletta produktionsanläggningar, från inmatning av biomassa till pelletering, säger Rickard Andersson, på företagets hemsida.
Valmet har också teknik för att utvinna ligninet ur sulfatsvartluten.

Lignin, som enkelt uttryckt är bindemedlet i träd och andra växtceller, har hittills varit en lågvärdig biprodukt som bara kunnat eldas för uppvärmning. Men nya metoder gör att ämnet i framtiden kan ersätta olja både som drivmedel och råvara inom flertalet områden så som material-, energi- och kemikalieindustrin. Valmets LignoBoost är en process som extraherar ligninet, det fälls ut med syra till ett ligninpulver, som sedan kan eldas eller konverteras vidare till andra material och produkter.
- Vi har en mängd patent inom området. Två fullskaliga LignoBoost referensanläggningar, en i USA och en i Finland, är i drift och intresset för tekniken är stort.

 
- Oavsett om man driver ett samhällsnyttigt företag, en processindustri, en kommunal verksamhet, socker- och etanolindustri eller ett massa- och pappersbruk, kan vi erbjuda dig den mest lönsamma och beprövade lösningen, säger Rickard Andersson.
- Vi har tekniken, det handlar bara om att fler ska upptäcka att den faktiskt finns.

Den 15 september 2015 tog Stora Ensos bruk i Sunila över driften av en Valmet-levererad LignoBoost-anläggning för ligninseparation. LignoBoost-anläggningen är integrerad med massabruket för separering och uppsamling av ligninet från svartluten. Detta är ett viktigt steg i omvandlingen av Sunila-bruket till ett innovativt och kundfokuserat bioraffinaderi. Anläggningen har varit i drift sedan januari 2015 och produktionen har ökats stegvis under året.

Annons

Annons

Annons