Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 22 2019
Senaste Nytt

19-årig dagvattenvåtmark fortfarande hög reningsförmåga

Publicerad av
Jessica - 27 jan 2017

Bäckaslövs våtmark togs i drift år 1994, med syftet att förbättra vattenkvaliteten i Södra Bergundasjön. Den behandlar dagvatten från ett 320 hektar stort avrinningsområde i staden Växjö.

Svenskt Vatten släpper nu en utvärdering som genomfördes 2013/2014, vilken visade på att våtmarken fortfarande har en hög reningsförmåga.

Långtidsfunktionen hos Bäckaslövs våtmark i Växjö har utvärderats av forskarna Ahmed Al-Rubaei och Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet, samt Malin Engström, Växjö kommun. Utvärderingen ska till och med visa att våtmarken fungerar bättre efter 19 år än den gjorde i starten.

Den genomsnittliga avskiljningen av kadmium, koppar, bly, zink och partiklar var i studien mellan 89 och 96 procent, medan kvävehalten minskades med 59 procent.

Svenskt Vatten avslutar med att lyfta underhåll av våtmarker, som bör planeras noggrant. Däremot har underhåll av förbehandlingssteget, det vill säga dammen, haft klart positiv inverkan på funktionen hos systemet.