Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 24 2019
Senaste Nytt

Sollentuna får EU-medel för vattenvård

Publicerad av
Jessica - 26 jan 2017

Sollentuna kommun har beviljats medfinansiering från EU med cirka 4,7 miljoner kronor för två vattenvårdsprojekt under de kommande åren. Finansieringen sker genom Eus: miljöprogram via projektet LIFE IP Rich Waters.

Programmet ska leda till att åtgärdsprogram för vatten genomförs så att bland annat mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar.

Det ena delprojektet syftar till att förbereda, genomföra och följa upp en behandling av Norrvikens bottensediment för att stoppa den interna belastningen av näringsämnen.

Det andra delprojektet syftar till att ta fram en vattenplan för kommunen. 

Annons

Annons

Annons