Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jan, 18 2019
Senaste Nytt

HVDC ger mindre förluster

Publicerad av
Jessica - 25 jan 2017

Idag används växelström mest, skriver Kundkraft, något som dem menar inte funkar bra vid transport av elkraft över långa sträckor. Då är HVDC bättre – något som Kina har kommit långt med.

– 2010 byggde man den första HVDC-ledningen från Xianjaba-dammen till Shanghai, berättar Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft. Ledningen kan transportera 6 400 megawatt, vilket motsvarar den genomsnittliga energiförbrukningen i ett land som Rumänien.

Flera projekt på gång

– Man håller på att bygga flera HVDC-ledningar i Kina. Den största som byggs för närvarande går mellan Changji och Guquan. Den har en kapacitet på 12 000 megawatt, vilket motsvarar halva Spaniens strömförbrukning och elenergin färdas 3 300 kilometer, berättar Anders Kaijser.

Mellan Tyskland och norra Sverige

Även i Europa finns planer om att bygga fler HVDC-ledningar, skriver Kundkraft. Idag finns redan en likströmsledning mellan södra Sverige och Tyskland, men nu finns det de som hävdar att man borde ha en HVDC-ledning mellan Norra Sverige och Norra Tyskland.

– En tanke som vissa har är att när vinden blåser mycket i Norra Tyskland, men förbrukningen är begränsad (nattetid) så skulle man kunna skicka elkraften till ett vattenkraftverk i Norra Sverige och pumpa vatten tillbaka upp i kraftverksdammen, berättar Anders. På så sätt skulle man kunna lagra elkraft i kraftverksdammen som är möjlig att frigöra när behov uppstår, exempelvis när det blåser sämre och vindkraftverken producerar mindre.

Annons

Annons

Annons

Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office
Israels nuvarande energiminister, Yuval Steinitz, född 10 april 1958, är medlem i parlamentet Knesset sedan 1999. Han var Israels finansminister från 2009 till 2013, varefter han utsågs till minister för intelligens, minister för internationella förbindelser och minister för strategiska frågor. Foto: Wikipedia, Government Office

Israels energiminister för samtal i Egypten om naturgas

"unikt samarbete"

Israels energiminister Yuval Steinitz kom till Kairo för att närvara vid en regional konferens om...