Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Trumps åtgärdslista publicerad

Publicerad av
Markku Björkman - 21 jan 2017

Efter att Donald Trump inlett sin mandatperiod som USA:s president, publicerade Vita huset på sin webbsajt sex skissaktiga sammanfattningar om den politik Trumps regering ska bedriva:

USA först-energipolitik

– Priset på energi bör sänkas och man bör öka bruket av amerikanska energireserver. Regleringen av energiindustrin bör avvecklas.

– USA bör lösgöra sig från "skadliga och onödiga" politiska program som före detta president Barack Obamas regerings plan för klimatförändringen.

– USA bör utnyttja outnyttjade skifferolje- och gasreserver, särskilt på statsägd mark.

– Kolindustrin bör återupplivas.

– USA:s beroende av andra länder, när det gäller energiproduktion, bör minskas.

– Syftet med åtgärderna är att förbättra ekonomin och sysselsättningen och förstärka den nationella säkerheten.

USA först-utrikespolitik

– Fokus ligger på USA:s intressen och säkerhet.

– "Fred via styrka"-tänkandet som grund för utrikespolitiken.

– Bekämpningen av IS och andra extremistgenerationer har högsta prioritet. Vid behov görs aggressiva militära operationer tillsammans med USA:s allierade.

– För att besegra terrororganisationer ökar man underrättelseinformationsflödet mellan internationella samarbetspartners. På extremistorganisationernas propaganda svarar man med cyberkrig.

– USA:s armé förstärks. USA:s militära överlägsenhet måste vara obestridlig.

Ökning av sysselsättning och tillväxt

– Under det kommande årtiondet skapas 25 miljoner nya jobb i USA och den ekonomiska tillväxten återställs till fyra procent årligen.

– Skatterna sänks i alla skatteklasser och beskattningen "förenklas".

– Företagsskatterna sänks.

– "Begränsningar som sänker sysselsättningsnivån" upphävs.

 

Armén förstärks

– En ny budget görs för att öka arméns kapacitet.

– Ett nytt system för att avvärja missiler grundas i USA för att svara på hoten från bland annat Iran och Nordkorea.

– USA:s beredskap till cyberkrigsföring förstärks.

– De som tjänat i armén och deras familjer garanteras "bästa möjliga utbildning, hälsovård och stöd".

– Servicen för veteraner moderniseras.

 

Lagens väktare får stöd

– Trumps regering gör ett slut på "den polisfientliga atmosfären" i landet.

– Trumps regering förbinder sig till att minska på våldsbrottsligheten.

– Papperslösa som gjort sig skyldiga till våldsbrott utvisas.

– Olaglig invandring och narkotikahandel rensas ut. Trumps regering har förbundit sig till att bygga en gränsmur.

– Medborgarnas möjligheter att skydda sig själva förbättras genom att trygga rätten till att bära vapen.

 

Handelsavtal som stöder alla amerikaner

– Internationalla handelsavtal bör fungera till USA:s fördel.

– Med hjälp av "schysst och hård" avtalspolitik förbättrar man ekonomin och återskapar miljontals jobb i USA.

– Handelsavtal som står i strid med USA:s intressen bryts.

– TPP-frihandelsavtalet mellan länder vid Stilla havet returneras till förhandlingsbordet och USA drar sig ur det.  Källa: FNB

Annons

Annons

Annons