Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 20 2018
Senaste Nytt

Kraftsamling Biogas 2017-2020

Publicerad av
Jessica Nejman - 19 jan 2017

Miljönämnden i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit beslut om fortsatta gemensamma satsningar i Kraftsamling Biogas 2017-2020. Målet är ökad användning och ökad produktion av biogas.

– Västra Götaland kan vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling och ökat samspel mellan stad och land. I övergången från fossil till förnybar energi är lokalt producerad biogas en viktig pusselbit som bidrar till att minska jordbrukets klimatpåverkan och dessutom kan ge nya arbetstillfällen, menar Marie Andreasson, landsbygdsdirektör på länsstyrelsens landsbygdsavdelning. Länsstyrelsen i Västra Götaland driver genom Landsbygdsprogrammet bland annat frågan om utökad produktion av biogas.

En del i den nya kraftsamlingen är fortsatt stöd till att utveckla Biogas Väst som en plattform för strategisk samverkan mellan Västsvenska aktörer i hela biogaskedjan, från kommuner och energibolag till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning.

– Att stimulera en ökad användning av biogas är prioriterat, både som fordonsbränsle och inom andra områden, eftersom satsningarna de senaste åren gjort att produktionen idag överstiger efterfrågan, säger Kristina Jonäng (C). Hon är ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd som koordinerar Biogas Väst. Samverkan både i klimatfrågan och för långsiktiga spelregler för biogasen är en viktig del i kraftsamlingen. Vi driver samverkan mellan olika intressenter och med andra regioner och påverkansarbete både i EU och nationellt.

Annons

Annons

Annons