Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Förslag till internationell och europeisk standard

Publicerad av
Jessica - 18 jan 2017

Just nu finns ett förslag till en internationell och europeisk standard för provning av hur solpaneler klarar ojämn snöbelastning.

Syftet med att standarderna skrivs i internationellt samarbete, är bland annat att specialister från olika länder kan dra nytta av varandras erfarenheter, till exempel kan vi i Sverige dra nytta av kunskap från länder med mer sol och större erfarenhet av solenergi, skriver Svensk Elstandard.

Svenskt deltagande sker genom den svenska gruppen SEK TK 82, som är spegelkommitté för den internationella IEC TC 82, Solar photovoltaic energy systems. 

Annons

Annons

Annons