Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Nya brännare minskar utsläppen vid Värtaverket

Publicerad av
Jessica - 03 jan 2017

Fortum Värme fasar ut fossila bränslen i Värtaverket i Stockholm och har bytt ut sina förbränningssystem i fyra stycken (över 40 år gamla) pannor. Fortum Power Solutions har levererat nya brännare som hjälper till att minska NOx-utsläppen i anläggningen och möjliggör en bredare bränslemix.

– Vårt huvudmål har varit att ge Fortum Värme större flexibilitet och göra det möjligt för dem att förlänga livslängden på pannorna, säger Vuokko Laaninen på Fortum Power Solutions.

Fortum tillhandahåller service, produkter och expertis över hela världen med erfarenhet av projekt i mer än 20 länder.

– Vår främsta konkurrensfördel är att vi kan minska anläggningars NOx-utsläpp, framhåller Vuokko Laaninen.

Brännare för låga kvävedioxidutsläpp

Till pannorna i VV1 och VV2 har Fortum Power Solutions  levererat totalt 20 brännare för låga kvävedioxidutsläpp av typen HS-SJ. Till leveransen hör också värmeväxlare, ventilsystem, ledningar samt oljepumpar och filter med tillhörande nödvändig utrustning.

Fortum Power Solutions har även levererat ett nytt automationssystem, ett så kallat BMS (”burner management system”) för fyra pannor.

Kontrakt med Fortum Värme tecknades förra året och installationerna har skett efter sommaren och under hösten i år.

För Fortum Power Solutions är Värtaverket bara delvis en intern kunden, då Värtaverket till hälften ägs av Stockholm stad, den andra hälften av Fortum.

Omfattande modernisering

Värtaverket har genomgått en omfattande modernisering som ska vara i hamn 2017. När investeringarna är genomförda kommer Värtaverket bli en av Europas största anläggningar för klimatvänlig kraftvärmeproduktion baserad på biobränsle. Modernisering av VV1 och VV2 är en del av de större investeringarna.

Tidigare eldades pannorna i Värtaverket bland annat med tjockolja. Efter uppgraderingen kommer man även att kunna elda med olika biobaserade oljor som tallolja och Finbio.

Skräddarsydda lösningar

De nya brännarna är specialanpassade för kraftvärmeverket. Fortum levererar ett brett spektrum av brännare för olika bränslen: gas, olika typer av oljor, pulveriserat bränsle som torv, kol och pellets eller kombinationsbrännare med många olika bränslen, till kunder över hela världen.

– Vi levererar alltid skräddarsydda lösningar utifrån kundens behov, framhåller Vuokko Laaninen.

 Fortum Power Solutions leverans till Värtaverket omfattar:

- 20 låg-NOx-brännarer av typen HS-SJ

- 20 oljeventilssystem

- 2 oljepumpar och filter med tillhörande nödvändig utrustning

- 2 värmeväxlare

- Ledningar från tank till brännare

- Nytt BMS för fyra pannor

- Demonterings- och installationsarbeten samt projektledning och intrimning

 

Fortum har levererat över 900 låg-NOx-brännare under de senaste 25 åren. Några utvalda projekt är:

Finland:

Inkoo, Naantali, Suomenoja/Fortum; Tahkoluoto, Vaskiluoto,

Kristiinankaupunki/PVO; Kymijärvi/Lahti Energia; Haapavesi / Kanteleen Voima

Sverige:

Uppsala/Vattenfall

Polen:

Jaworzno III / PKE; Kraków, Wroclaw / EdF; Kozienice / Enea; Łódź IV / Dalkia; Siekierki, Kawęczyn / PGNiG

Nederländerna:

Hemweg / Nuon-Vattenfall

Estland:

Narva / Eesti Energia

Malaysia:

Kapar / Kapar Energy Ventures

Tjeckien:

Dĕtmarovice / ČEZ

Rumänien:

Deva / Hunedoara; Iaşi / Dalkia; Suceava / Termoelektrica

 

 

Vill du veta mer? Kontakta Fortum City Solutions / Expertise Sales, Power Solutions

Antti Heinolainen
Product Manager
antti.heinolainen@fortum.com
mobil: +358 50 45 32137

www.fortum.com

Mats Rombe, Sales Manager, Sweden
mobil: 070 385 2353
mats.rombe@fortum.com