Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 23 2017
Senaste Nytt

Stor kompetens inom materialkännedom och standarder till kärnkraftverk

Publicerad av
Jessica Nejman - 03 jan 2017

Ahlsell står på flera ben som leverantör av produkter och tjänster till kärnkraftsindustrin.

  • Materialkompetens inom segmentet elprodukter, rör och armatur speciellt för kärnkraftsområdet.
  • Utförande av oberoende, godkända tredjepartsprovningar. 

Ahlsell är det ledande tekniska handelsbolaget i Norden inom installationsprodukter, verktyg och maskiner.

– Vi har stor vana vid att jobba med industrikunder i Sverige och driva utvecklingen tillsammans med dem, sägerKarl-Johan Hübinette som är försäljningschef, rikskunder industri, på Ahlsell. I och med att hans kunder är Vattenfall och Eon är han ansvarig för kärnkraftssatsningen som man nu byggt upp inom bolaget.

Eftersom man arbetat långsiktigt och fokuserat på ett internt kvalitetsarbete så har det varit en process som tagit flera år.

– Det har varit en lång utvecklingsprocess för att kunna uppfylla kraven som ställs på oss, och på branschen, säger Karl-Johan Hübinette.

Kärnkraftsspecifika utbildningar

– Vi har en unik kompetens när det gäller materialkännedom och standarder till kärnkraftverk. Kärnkraftsgruppen inom Ahlsell har gått flera kärnkraftsspecifika utbildningar för att lära sig branschens krav och specifikationer, säger Camilla Jacobsson, marknadschef på Ahlsell och en av dem som har byggt upp hela konceptet med godkännande av mekaniska produkter för kärnkraftsindustrin.

Inom svensk kärnkraftsindustri finns PAKT-dokumenten som innehåller tekniska bestämmelser och specifikationer för mekaniska anordningar som gäller för svenska kärnkraftverk.

Högst upp kommer kraven från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och utöver myndighetskrav och branschbestämmelser har anläggningsägarna egna föreskrifter och riktlinjer som både leverantörer och underleverantörer måste följa.

– Inom konventionell industri är PED styrande men inom kärnkraften efterföljs PAKT-dokumenten och PED, säger Camilla Jacobsson.

 

 

Varje produkt måste kontrolleras

Att leverera produkter till ett kärnkraftverk är en stor utmaning. Varje del och tillverkare måste kontrolleras, alltifrån material till vilken teknik som använts för framställning av delarna.

Man scannar den globala marknaden när produkterna inte finns i Sverige.

– Det är rena rama detektivarbetet för oss; att leta, fråga och tråckla oss fram för att finna de rätta produkterna tillsammans med kärnkraftskunden. Det ställs också höga krav på produkterna, exempelvis måste de ha full spårbarhet så att man vet att det tekniska innehållet håller måttet, säger Karl-Johan Hübinette.

På vissa verk har man tidigare hyrt in provare och gjort testerna på plats, exempelvis ultraljudstester, men nu har Ahlsell tagit hand om detta. Att leja ut provning, kontroll och lagring är något som sparar både tid och pengar åt kärnkraftsägarna.

– Vi utför den här tjänsten åt verken istället för att de själva ska göra provningen.  Vi tar också hand om logistiken och kan lagerlägga och portionera ut när kunderna vill ha materialet. De som utför testerna, det finns ett antal aktörer i branschen, ska uppfylla kraven på oberoende och kompetens enligt Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och vara ackrediterade, säger Camilla Jacobsson.

– Vi jobbar hela tiden med att bolla idéer och hitta hållbara lösningar. Samarbetet med kunderna är unikt och det märks att det är utvecklande för båda parter, säger Karl-Johan Hübinette.

Ahlsell har många kunder med unika krav, däribland Vattenfall och Uniper. (I samband med att Eon delade upp sin verksamhet vid årsskiftet 2015-2016 så bildades bolaget Uniper, där den svenska kärnkraftsverksamheten från Eon numera finns).

Decommissioning (avveckling) och dismantling (nedmontering) är begrepp inom kärnkraft som är högaktuella just nu i och med att Vattenfall planerar att stänga kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2 redan 2018–2020 och inte 2025 som tidigare har sagts. Likaså ska Oskarshamn 1 och 2 stängas för gott.
När första generationens kärnkraftverk byggdes gjorde man inte upp planer för underhåll, avveckling eller nedmontering.

Det tar cirka fem år att riva ett kärnkraftverk; lika många år som det tar att bygga ett verk eftersom många yrkesgrupper är involverade i projektet. Avvecklingsprojekt försvåras ytterligare på grund av:

1. Säkerhetsutmaningar som berör personal och allmänhet. 2. Vanliga konstruktions- och rivningsrisker. 3. Farliga kemikalier. 4.  Strålning och radioaktiva föroreningar.

– Ringhals har startat upp rivningsprojektet av R1 och R2. Men Barsebäck 1 och 2 har kommit längre i rivnings – och avvecklingsprocessen. Vi gör löpande utredningar och analyser för att hitta kreativa lösningar för kunden samt rätt kompetens för projektet, säger Karl-Johan Hübinette.

Annons