Mötesplatsen för dig inom energibranschen, feb, 23 2017
Senaste Nytt

Netgroup Energy erbjuder paketlösningar till kärnkraftsindustrin

Publicerad av
Jessica Nejman - 03 jan 2017

Fyra bolag med spetskompetens har gått samman och bildat Netgroup Energy för att skapa mervärde genom samarbete. Fokus är på tekniska konsulttjänster och förmåga att driva utvecklings och underhållsprojekt.

De fyra bolagen är: FS Dynamics, Infotiv, Conmore och Risk Pilot.

 

Netgroup Energy startade för tre år sedan med ambitionen att bli ett sälj- och leverantörsbolag med spetskompetens riktad mot den svenska kärnkraftsverksamheten.

Fyra enskilda bolag skulle gå ihop och arbeta tillsammans genom att bilda en konstellation.

 

Vill ta ett helhetsgrepp om kundens verksamhet 

En viktig konkurrensfördel som bolaget har är att de samarbetar med tillverkare inom process, mekanik och el/automation.

– Som konsultbolag utvecklar vi så att säga vår egen produkt eftersom vi har den kompetensen i bolaget. Det är framförallt på underhållssidan som vi är starka och kan erbjuda våra tjänster i funktionsupphandlingar.

– Vi arbetar från flera olika håll; bland annat med att göra projekt från eget kontor med gemensamma konstruktions-, beräknings- och installationsprojekt. Vi har redan offererat stora montagejobb, har flera ramavtal klara och även flera anbudsförfrågningar i pipeline just nu.

Ett av dem är ESS, European Spallation Source i Lund där ramavtal redan är tecknat och klart. Det var i våras som NetGroup lämnade in anbud om leverans av tekniska konsulttjänster till byggandet av ESS. ESS är en nybyggd materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.

 

– Vår strävan är även att vara en viktig kugge inom svensk kärnkraft då kärnkraftsindustrin är en av våra stora kunder. Vi vill vara ett bolag som tar ett helhetsgrepp om kundens verksamhet och en drivkraft då konstellationen bildades var att kunna leverera nybyggnation inom kärnkraft, säger Ulf Mårtensson.

 

– Vi ville hitta en samarbetslösning som kunde vara tillräckligt stark för att kunna förhandla fram A-leverantörskap mot Vattenfall. Under hösten 2014 gjorde vi en upphandling med nämnda bolag och i januari året därpå, var avtalet i hamn och detta i konkurrens med de stora konsultbolagen i Sverige säger vd Ulf Mårtensson som även är idékläckaren och drivkraften bakom Netgroup Energy.

Ramavtalet med Vattenfall ger möjlighet att leverera tekniska konsulttjänster till bland annat Forsmark, Ringhals och SKB.

I början av september stärkte bolaget sin leverantörsställning genom att komplettera med ett avtal för utbildningstjänster inom området för Vattenfall Training. 

 

– Under hösten har även Uniper varit ute med upphandling av nya ramavtal, och där har vi lämnat in ett eget ramavtalsanbud och väntar på utvärderingen nu, berättar Ulf Mårtensson.

 

En leveransförmåga med spetskompetens

– Vi har i samarbete med ONE-Nordic Konsult hjälpt till att stärka upp deras leveranskapacitet i ramavtalsförhandlingarna med Eon och detta ligger just nu för utvärdering. 

 

Det som är Netgroup Energys konkurrensfördelar är att de är mindre, ägarledda bolag där varje bolag är nischad inom ett eget kompetensområde.

– Detta gör att vi är väldigt duktiga på det arbete vi utför. Genom att sätta ihop olika kompetenser får vi en bredd och även en leveransförmåga med spetskompetens.

Netgroup Energy har redan varit inne och nosat inom området decommissioning och dismantling och har tagit fram en tjänstepalett med det som man tror kommer att behövas.

– Vi har satt oss ned och tittat på hur vi ska kunna skapa mervärde inom just den här verksamheten. Det är jättestora avvecklingar av verk som ska göras: mycket material som ska fraktas och många arbetsmoment handlar om logistik och databehandling. Vi förutsättningarna ser ut för ett svenskt arbete inom decommissioning. Kostnaderna för att riva de svenska kärnkraftverken när de tjänat ut kommer att vara enorma. Här behövs både nytänkande och smarta lösningar för att hålla kostnaderna nere, och vi tror definitivt att vi kan bidra med båda.

– Decommissining är en konsekvens av en skev energipolitik och en allmän missuppfattning att kärnkraften inte är säker. Vi har Riskpilot, ett bolag, i Netgroup Energy som arbetar med riskutvärderingar för bland annat kärnkraftverk. De gör då analyser och beräkningar av anläggningsstatus och vilka åtgärder som kan påverka risken för, och konsekvenserna av, ett haveri. Dessa välutbildade och intelligenta människor skulle knappast fortsätta sina jobb om inte resultaten av deras analyser visade på att kärnkraften var en säker och stabil energikälla, säger Ulf Mårtensson.

Fakta: Netgroup Energy

De fyra bolagen som gått samman i konstellationen som ägarbolag är:

  1. FS Dynamics är ett konsultföretag som grundades 2004 och verkar inom teknisk beräkning och är idag en av Nordens största leverantörer av beräkningstjänster inom fluid- (CFD) och strukturdynamik (FEM).
  2. Infotiv - hjälper företag att förkorta utvecklings- och innovationsprocessen.
  3. Conmore - eningenjörsbyrå med fokus på produktutveckling. 
  4. Risk Pilot - erbjuder konsulttjänster inom flera områden relaterade till riskhantering.

 Samarbetspartners är ONE-Nordic Konsult och Jobsab.

Antal personer involverade i Netgroup Energy: 500 ingenjörer.

Annons