Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 17 2017
Senaste Nytt

Empowers smarta nät sänkte driftkostnaderna för kunden

Empower är ett serviceföretag som bygger och underhåller el- och telekomnät, underhåller fabriker och kraftverk samt levererar informationshanteringssystem och tjänster till energibranschen. Foto Istock
Empower är ett serviceföretag som bygger och underhåller el- och telekomnät, underhåller fabriker och kraftverk samt levererar informationshanteringssystem och tjänster till energibranschen. Foto Istock
När man får in förbrukning och produktion i realtid från nästa generations mätare kan man direkt se vad det innebär i kassaflödet. Foto Empower
När man får in förbrukning och produktion i realtid från nästa generations mätare kan man direkt se vad det innebär i kassaflödet. Foto Empower
Användning av Empowers tjänster har effektiviserat affärsprocesserna och frigjort våra egna resurser, säger verkställande direktör Raimo Härmä på KSOY, Kymmenedalens Elnät AB. Foto KSOY
Användning av Empowers tjänster har effektiviserat affärsprocesserna och frigjort våra egna resurser, säger verkställande direktör Raimo Härmä på KSOY, Kymmenedalens Elnät AB. Foto KSOY
På det nya sättet att hantera kundinformation har företaget en bättre tillgång till de smarta elnäten och kan komplettera med information på kundkonton online i realtid, säger Jan Segerstam, utvecklingsdirektör på Empower. Foto Empower
På det nya sättet att hantera kundinformation har företaget en bättre tillgång till de smarta elnäten och kan komplettera med information på kundkonton online i realtid, säger Jan Segerstam, utvecklingsdirektör på Empower. Foto Empower
Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 feb 2016

Helen Elnät (tidigare Helsingfors Energi) ansvarar för elöverföringen och eldistributionen i så gott som hela Helsingfors med över 300 000 invånare. Helen Elnät har i samarbete med Empower genomfört ett stort fjärravläsningsarbete i Helsingfors innerstad. Empower bidrog med bland annat projektledning och byte av cirka 60 000 mätare.

– Arbetsflöden har automatiserats och möjligheten till fel som orsakas av manuellt arbete har minskat som ett resultat av utvecklandet av processbeskrivningarna, säger Mika Nousiainen, mätchef på Helen Elnät.

– Dessutom tar Empower hand om cirka 25 000 fältarbeten årligen där tjänster som installation, kontroll, reparation och utredning ingår.

Med tjänsten mätinsamling hjälper Empower kunden att hantera den ökande datamängden som nästa generations mätare och mätinfrastruktur genererar. Empower ansvarar för insamling, kvalitetssäkring och felsökning för Helen Elnäts mätaravläsning på cirka 150 000 mätpunkter från 2008 och framåt och tjänsten balansavräkning för 375 000 mätpunkter.

Något som Mika Nousiainen uppskattar hos Empower är företagets anpassningsförmåga till förändringar i kundernas servicebehov.

– Vi är också nöjda med viljan hos Empower att tillsammans med kunden utveckla processerna så att de blir ännu bättre. Empowers kunskaper om mätteknik, fjärravläsning och implementering av tjänster är också uppskattat, säger Nousiainen.

Empowers tjänster och system för energimarknadsaktörer och elnät ger kunden möjlighet att fokusera på sin viktigaste verksamhet, leverans av den bästa kundupplevelsen med flytande processer.

– Genom att ta i bruk de processer och system som erbjuds via våra molntjänster hjälper vi kunden att fokusera på sin kärnverksamhet och därmed ökar också effektiviteten för kunden, säger Jan Segerstam som är utvecklingsdirektör på Empower.

Kravet på ökad flexibilitet i energimarknaden växer och ett led i detta är att Empower har lanserat tjänster för ”demand response”, DR. Det vill säga, möjligheten att kunna styra kundens konsumtion/produktion i realtid, baserat på förutsättningarna på marknaden. Nästa generations mätare kan agera både som inkörsport till resurserna och register för balansen och följa kundens energiflöden.

Nya EnerimCIS (Customer Information System) gör det möjligt för både elnät och elhandlare att hantera, följa och fakturera flexibiliteten smidigt.

Empower har utfört ett projekt där flera kommersiella fastigheter styrs i relation till frekvensen på nätet. Fastighetsägaren får en rejäl rabatt på elräkningen och nätet hålls stabilt. Tjänsten följer nätfrekvensen i realtid och skickar styrkommandon till fastighetens byggnadsautomationssystem baserat på marknadspriser och kundens regelverk som beräknas ihop i Empowers system EnerimEMS (Energy Management System).

Empower har en av marknadens modernaste moln-baserade plattformar för fakturering och det innebär för kunden en förbättrad överblick över hela affärsverksamheten i realtid i stället för månadsvis rapportering.

– På det nya sättet att hantera kundinformation har företaget en bättre tillgång till de smarta elnäten och kan komplettera med information på kundkonton online i realtid. När man får in förbrukning och produktion i realtid från nästa generations mätare kan man direkt se vad det innebär i kassaflödet och det ger en bättre koppling till riskhantering och uppköp av el på marknaden.

– Industriella anläggningar kan optimera sina intäkter från energimarknaden genom tjänsten demand response. Tjänsten gör det möjligt att planlägga och utföra produktionen av varor eller tjänster effektivt och att ta vara på intäkter också från energimarknaden.

– Då läser vi in, kontrollerar och vidarebefordrar all data inom ett dygn. Det gör att vi kommer fram till en bättre helhetsbild om både förbrukningen och produktionen hos kunderna.

Empower genomför också tjänster som utrullning av mätare.

– Nästa generations mätare är egentligen redan interaktiva gateways som kräver mycket mer än traditionella månadsavlästa mätare. Genom att sätta upp utrullningen i grupper och köra processen parallellt ger det en bra effektivitet och kvalitetskontroll i processen.  Vi har alltid lokala omständigheter att ta hänsyn till och det gör att vi sätter alltid upp en flexibel portfölj av tekniska och processoptioner för våra utrullningsgrupper. Då kan de lokala resurserna med bästa kännedom av omständigheterna agera bäst, säger Jan Segerstam.

Som leverantör av el till mer än 100 000 kunder är Kymmenedalens Elnät AB ett av de största el-bolagen i Finland.

– Användning av Empowers tjänster har effektiviserat affärsprocesserna och frigjort våra egna resurser. Framför allt har kvalitén på fjärravläsningen stigit till berömlig nivå, säger verkställande direktör Raimo Härmä, från Kymmenedalens Elnät Ab. 

Som Empowers styrka ser man den omfattande expertisen inom energisektorn och lösningsfokus – att man arbetar i en anda av partnerskap. I en öppen anbudstävling för AMM-projektet vann Empower uppdraget. Avgörande kriterier för valet var ekonomi och kvalitet.

I AMM-projektet ingick installation, integration mellan system, fjärravläsning av smarta mätare samt kundkontakt. Senare har tjänsten utvidgats till att omfatta bland annat balansavräkningar och administration för EDM-systemet.

 

Magnus Eriksson, Sales Director,  Sweden

Empower Information Management

 

Switchboard: +46(0)10 475 70 00 

Mobile: +46 72 571 01 47 

E-mail: magnus.eriksson@empower.eu 

Adress: Transportvägen 7, 117 43, Stockholm 

hemsida: www.empower.eu

 

Annons

Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond
Superkondensatorer används bland annat för att driva spårvagnslinjen T3 i Paris på sektioner utan kabelkontakt och för att återvinna energi under bromsning. Med hjälp av superkondensatorer kan kanske mobiltelefoner och elbilar laddas på några sekunder i framtiden. Foto: wikipedia: kredit: Gérard Delafond

Morgondagens batterier förenar superkondensatorn och litiumjonbatteriet.

"Metalliskt papper"

Nicklas Blomquist, doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och hans forskarkollegor utvecklar fr...