Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Uppgraderade turboladdare ökar avkastningen

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 feb 2016

ABB har presenterat undersökningsresultat som visar att uppgraderingar av turboladdare ökar avkastningen på investeringen med så mycket som 64 procent.

Siffran är resultatet av högre motoreffekt hos tre motorer i en kraftanläggning, vilket adderade till sammanlagt runt 537 000 dollar per år i ökade intäkter och dessutom gav en årlig bränslebesparing på 470 000 dollar.

Företaget Forrester Consulting genomförde undersökningen och beräknade avkastningen (ROI) på en uppgradering av ABB:s turboladdare vid en stor kraftanläggning i Karibien. Data från de tre motorerna samlades in och analyserades före och efter uppgraderingen. Resultatet visade ett nuvärde (NPV) beräknat över tre år på 1,4 miljoner dollar, med ett årligt värde av 824 000 dollar och en återbetalningstid på 11 månader.

En industriell turboladdare använder energin från motorns avgaser för att trycka in mer luft i cylindrarna och därmed öka verkningsgraden och effektiviteten hos förbränningsmotorer. En uppgradering innebär att föråldrade turboladdare eller komponenter ersätts med nya förbättrade versioner. Att använda den senaste tekniken för turboladdare eller turboladdarkomponenter ger ett antal positiva effekter, såsom lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp, högre motoreffekt och lägre underhållskostnader. Motordriften kan också optimeras bättre utifrån den enskilde operatörens behov.

– Fördelarna med att uppgradera våra produkter är betydande och det har alltid varit vår övertygelse att förbättrad prestanda skapar värde för våra kunder, säger Oliver Riemenschneider, global chef för ABB Turbocharging. Den här studien visar tydliga ekonomiska fördelar från ett kundperspektiv och hjälper oss att tillgodose våra kunders behov ännu bättre.

Utöver de direkta ekonomiska vinsterna visar Forrester Consultings studie flera fördelar med att uppgradera turboladdarna, inklusive lägre utsläpp, längre livslängd på komponenterna samt längre serviceintervall och därmed lägre underhållskostnader. 

Annons