Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 23 2019
Senaste Nytt

Kalmar Vatten rustar upp

Publicerad av
Jessica - 09 jan 2017

Ett väldigt torrt klimat har bland annat lett till att Kalmar Vatten tvingats dra en helt ny vattenledning ut till Öland samt att de även kommer att köra ut vatten till ön via Ölandsbron. Delar av arbetet har gjorts i samarbete med ABB.

– Det är första gången som Kalmar Vatten kör ut vatten till Öland. Torrperioder har vi haft förut. Det var torrt under fotbolls-VM sommaren 1994. Det var torrt under 1970-talet. Det går i cykler. Under 1800-talet var det torrt under 19 år här i Småland, det var bland annat därför en miljon människor utvandrade till USA. Det här är allvarligt, särskilt för de med egna brunnar eller lantbruk. Nu har vi haft ett torrår. Vi vet inte om det kommer att bli ännu fler sådana år nu eller om grundvattennivåerna kommer att fyllas på.

En uppgradering av styrsystemen har också genomförts.

– Vi på Kalmar Vatten kan inte göra så mycket åt klimatförändringarna. Däremot kan vi försöka hitta nya uttagsområden och sprida riskerna mer. Vi ska försöka göra processen smartare genom att mäta grundvattennivåerna online och använda den datan i styrsystemet. Har vi kört ner ett område kraftigt kan vi gå över till område nummer två. Det är den största faktorn som ABB hjälpt oss att realisera: vi har blivit bättre på att mäta och styra driften, säger Johan Westin. 

Samtidigt lyfter Kalmar Vatten i ett pressmeddelande att metoden ska inte ses som ersättning, utan som ett komplement. Nivåreglering med vattentorn och tryckreglering med pumpar är två olika lösningar, så att det finns ersättare vid haveri. Men inte ens då är systemet helt riskfritt.