Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 16 2019
Senaste Nytt

En solcellspanel behöver användas i två år

Publicerad av
Jessica - 03 jan 2017

Ett nederländskt forskningsteam från Universitetet i Utrecht har utrett hur miljövänliga solpaneler egentligen är, när det kommer till utsläppen kring produktionsprocessen.

Med dagens produktionsteknik behöver man använda varje solcell i cirka två år för att den skall ha producerat lika mycket energi som går åt för att producera den, skriver Kundkraft.

– Det är en radikal förbättring från de första solceller som producerades, vilka behövde cirka 20 år för att “betala sig”, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.se

– För att producera en solpanel i Kina krävs ungefär dubbelt så mycket koldioxidutsläpp jämfört med en solpanel som producerats i Europa. Detta eftersom att Kina är mycket mer beroende av fossila bränslen för att generera den energi som krävs för att producera solpanelen.

Alltså kan en solpanel i Sverige ha en negativ nettoeffekt, menar Kundkraft.

– En solpanel som producerats i Kina och installeras i Sverige kan faktiskt kan ha en “negativ” nettoeffekt på mängden växthusgas som släpps ut. Detta eftersom att elen från en solpanel som installeras i Sverige inte ersätter el som producerats av fossila bränslen.

Annons

Annons

Annons