Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Säkrade nät ökar trygg elförsörjning

Publicerad av
Jessica - 28 dec 2016

Stormen Urd har dragit över landet, men enligt Matz Tapper från Energiföretagen Sverige ska tidigare stora investeringar i elnätet säkrat elförsörjningen.

Som mest har uppemot 15 000 hushåll kortvarigt saknat ström.

- För några år sedan skulle stormens framfart ha lett till stora elstörningar. Tack vare stora investeringar i att vädersäkra elnäten har detta inte skett, menar Matz Tapper, Energiföretagen Sverige.

- För bara några år sedan skulle en storm av denna styrka ha lett till väldigt stora störningar i elförsörjningen. Sedan stormarna Gudrun och Per har elnätsföretagen investerat stort i att vädersäkra näten, något som nu ger resultat, säger Matz Tapper, ansvarig för elnätsteknik och mätare på Energiföretagen Sverige.

Band annat har verktyget SUSIE, som är en förkortning av begreppet Samverkan under störningar inom elförsörjningen, vart till stor hjälp. Verktyget är en del av Elsamverkansportalen, en webbplats som samlar verktyg för den storstörningsorganisation som är framtagen av Svenska kraftnät, branschorganisationen Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Energi) och dess medlemmar, i samverkan.

Annons

Annons

Annons