Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Fjärrvärmenät i behov av driftoptimering

Fjärrvärmenäten behöver ständigt optimeras för att möta kraven på konkurrens och sänkta kostnader. Detta leder till teknikutveckling och spännande lösningar. Foto: Vattenfall
Fjärrvärmenäten behöver ständigt optimeras för att möta kraven på konkurrens och sänkta kostnader. Detta leder till teknikutveckling och spännande lösningar. Foto: Vattenfall
Vid kraftvärmeverken Dåva 1 och 2 i Umeå pågår ständig kontroll. Bara i Umeå kommun investeras årligen 80 miljoner kronor för att säkra framtidens leveranser av värme till Umeborna. År 2012 kunde företaget sänka sina kostnader, efter omfattande investeringar i Dåva 2. Foto: Johan Gunséus
Vid kraftvärmeverken Dåva 1 och 2 i Umeå pågår ständig kontroll. Bara i Umeå kommun investeras årligen 80 miljoner kronor för att säkra framtidens leveranser av värme till Umeborna. År 2012 kunde företaget sänka sina kostnader, efter omfattande investeringar i Dåva 2. Foto: Johan Gunséus
Publicerad av
Annika Wihlborg - 25 okt 2013

Kundernas krav, lokal konkurrens och ett ökat kostnadsfokus är några av de faktorer som driver behovet av driftoptimering av fjärrvärmenät. Ibland räcker det med mindre justeringar för att komma närmare det långsiktiga målet, att utveckla ett långsiktigt hållbart och effektivt energisystem.

Effektstyrning av fjärrvärmecentralerna är en metod som kan sänka produktionskostnaden och minska behovet att investera i spetsanläggningar framöver, enligt Peter Sivengård, områdesansvarig för teknisk utveckling på Svensk Fjärrvärme. Effektstyrning medför mindre lastvariationer över dygnet, mindre drift av spetsanläggningar, lägre totalt installerad produktionskapacitet och frigör distributionskapacitet.

Karlshamn Energi är ett av de fjärrvärmebolag som arbetar med att optimera delar av nätet med hjälp av effektstyrning. I Karlshamn kommer merparten av energin från spillvärme, vilket skapat förutsättningar för ett finkalibrerat system med sänkt returtemperatur, vilket ökade energiutväxlingen på en restvärme som används. Efter att ha identifierat flera kunder med låg verkningsgrad och dåliga anläggningar inledde Karlshamns energi ett effektstyrningsprojekt som höjer verkningsgraden.

Relining kan ersätta gamla fjärrvärmerör Inom ramen för forskningsprogrammet Fjärrsyn har en metod för reling av fjärrvärmerör utvecklats. Metoden är inte i kommersiell drift ännu, men det ser lovande ut och kan bli ett bra alternativ till att ersätta gamla fjärrvärmerör där det är svårt eller kostsamt att lägga ner nya. Relining innebär att man gjuter ett nytt rör på insidan av det befintliga röret istället för att byta ut hela röret. Sänkt returtemperatur är, enligt Peter Sivengård, en fråga som många fjärrvärmeproducenter skulle kunna arbeta med i ökad utsträckning. Fördelarna av lägre returtemperatur är många, lägre värmeförluster, ökat elutbyte i kraftvärmeverk, mer effekt från rökgaskondensering och högre COP för värmepumpar. Dessutom frigörs distributionskapacitet som kan användas för att ansluta fler kunder eller sänka framledningstemperaturen. 

Systemmodellering ger många fördelar Peter Sivengård menar att många fjärrvärmeföretag skulle ha mycket att vinna på att tillämpa systemmodellering på daglig basis. Genom att simulera fjärrvärmenätet kan man optimera temperaturnivån och värmeproduktionen för olika scenarion, exempelvis en extremt kall dag eller inför en planerad avstängning av delar av nätet. Simuleringsmodeller är också ett nödvändigt verktyg för den långsikta underhålls- och reinvesteringsplaneringen för fjärrvärmenätet samt för att välja rätt systemlösning och dimensionering vid utbyggnader av nätet.

– Många fjärrvärmeverk använder enbart simuleringar i samband med problemlösning eller inför omfattande investeringar. Jag uppmanar dem istället att använda det som en del av den dagliga verksamheten, säger Peter Sivengård.

Annons