Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Nytt storregionalt biogasprojekt

Beatrice Torgnyson Klemme, vd på Biogas Öst. Foto: Åsa Jarvis
Beatrice Torgnyson Klemme, vd på Biogas Öst. Foto: Åsa Jarvis
Publicerad av
Tommy Ekholm - 20 aug 2013

Ett nytt projekt för ökad biogasproduktion har beviljats över 14 miljoner kronor i EU-stöd. Projektet innebär en storregional kraftsamling och ett viktigt nästa steg för biogasens vidare utveckling i Sverige.  

EU:s LIFE+ program har nyligen beviljat 1,6 miljoner euro till projektet ”Biogas XPOSE”. Utöver EU stödet bidrar privata och offentliga aktörer med ytterligare 6,7 miljoner euro. I projektet ska nya tekniker och råvaror för att producera biogas från avfall demonstreras. Satsningen genomförs i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. I samtliga län sker en stor satsning på att stärka och förbättra regionens förutsättningar för biogasproduktion och användning.

– Biogas Öst regionen ska bli ett internationellt framgångsexempel när det gäller att driva på biogasutvecklingen, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på Biogas Öst som ansvarat för att samordna och skriva projektansökan. Vår region har varit tidigt ute med att satsa på biogasproduktion och användning i fordon. Nu är det dags att ta ytterligare ett steg framåt och satsa på nya tekniker.

Några av aktiviteterna inom projektet är demonstration av torrötning i Västerås, småskalig uppgradering i Uppsala och metanisering av syntetgas i Köping. Dessutom kommer man bland annat att verka för ökad insamling av matavfall som blir till biogas.

Projektet genomförs 2013-2018 och några av de förväntade resultaten är att öka produktionen av biogas och minska utsläppen av koldioxid. I projektet samverkar Vafab Miljö AB, Biogas Öst, Cortus AB, NeoZeo AB och JTI-Institutet för miljö- och jordbruksteknik. Viktiga aktörer som Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Västmanland samt Regionförbunden i Uppsala, Sörmland, Örebro och Östergötland bidrar gemensamt med runt 4 miljoner kronor till satsningen.

 – Om vi ska klara av klimatutmaningen är det av stor vikt att vi satsar på lösningar som skapar kretslopp och bidrar till lokal och regional utveckling. Här är biogasen en fantastisk del av lösningen och behovet av satsningar på ökad biogasproduktion i Sverige är stort. Vi är därför mycket glada över det engagemang som finns för frågan på såväl EU nivå som i vår region, säger Beatrice.

Annons

Annons

Annons

Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.
Snabba och noggranna sensorer är avgörande i ett hållbart samhälle där vätgas är en energibärare. Vätgas produceras av vatten som spjälkas med hjälp av el från vindkraft eller solenergi. Sensorerna behövs både när vätgasen produceras och när den används, till exempel i bilar som drivs med en bränslecell. För att undvika att det bildas lättantändlig och explosiv knallgas när väte blandas med luft, behöver vätgassensorerna snabbt kunna upptäcka läckor. Bild: Yen Strandqvist/Chalmers.

Ny forskning: Världens snabbaste vätgassensor bäddar för ren energi

Nu presenterar Chalmersforskare den första vätgassensorn i världen som uppnår de högt ställda...