Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jun, 16 2019
Senaste Nytt

Världens energikonsumtion väntas öka med 56 procent till 2040

Foto: Thyssenkrupp
Foto: Thyssenkrupp
Publicerad av
Simon Matthis - 26 jul 2013

Världens energikonsumtion beräknas öka med 56 procent från 2010 till 2040. Ökningen kommer i första hand från länder som inte är medlemmar av OECD, utvecklingsländer där efterfrågan drivs av en stark ekonomisk tillväxt. Det framgår av det amerikanska oberoende statistikorganet EIA:s senaste rapport, International Energy Outlook 2013.

Förnybar energi och kärnkraft är de energikällor som växer snabbast i världen, båda med en ökningstakt på 2,5 procent om året. Men EIA räknar med att fossila energikällor ändå kommer att täcka så mycket som 80 procent av världens energianvändning fram till 2040. Naturgas är den snabbast växande fossila energikällan, i och med att ökade uttag av skiffergas, metangas och så kallad ”tight gas”.

Industrisektorn är fortsatt den största energikonsumenten och dess andel beräknas uppgå till cirka hälften av världens energikonsumtion år 2040. Trots alla strikta regler som finns för utsläpp av växthusgaser i världen beräknas koldioxidutsläppen öka med 45 miljoner ton fram till år 2040, en ökning med 46 procent jämfört med 2010. Den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer, där man av allt att döma kommer fortsätta vara beroende av fossila energikällor, står för huvuddelen av den utsläppsökningen. 

Annons

Annons

Annons