Mötesplatsen för dig inom energibranschen, mar, 20 2019
Senaste Nytt

Hustakens solenergipotential på karta

Karta: Stockholms stad
Karta: Stockholms stad
Publicerad av
Simon Matthis - 21 maj 2013

Efter att genomfört en så kallad ”solinventering” av Stockholms hustak har konsultföretaget Tyréns tagit fram en karta som visar solinstrålningen på takytorna över stadens 70 000 fastigheter.

– Stockholms stad är den första kommunen i Sverige att solinventera alla fastigheter. Förhoppningen är att berörda husägare, privata företag och offentliga verksamheter kan använda solkartan som beslutsunderlag för installation av exempelvis solcellspaneler på hustaken. Kartan bygger på en 3D-modell över nästan 70 000 fastigheter som utsatts för tio års solinstrålningsdata. På så vis har vi beräknat hur takens lutning, riktning, terräng och andra byggnader påverkar solinstrålningen. Utifrån det kan de tak som bäst lämpar sig för utvinning av solenergi identifieras.

Solkartan Stockholm visar tre olika klasser av solinstrålning för varje tak. Användaren får ögonblickligen information om hur många kvadratmeter takyta som uppfyller respektive instrålningsklass och den totala instrålningen i respektive klass. Med en uppskattad systemverkningsgrad för antingen solceller (el) eller solfångare (varmvatten) kan årlig solenergiutvinning enkelt uppskattas.

– Förutom solinventering av befintlig bebyggelse som i fallet med Solkartan Stockholm kan samma metod användas till planerad bebyggelse. Det är ett kostnadseffektivt sätt att ”solsäkra” framtida byggnader och stadsdelar i tidiga skeden.

Beställare är Energicentrum Stockholms stad, Länsstyrelsen Stockholms län samt Stockholms läns landsting TMR. Per Jonsson, affärschef på Tyréns, berättar att uppdraget startade i oktober 2012 och att den färdiga solkartan finns tillgänglig gratis på stockholm.se och även på energiradgivningen.se.

Annons

Annons

Annons