Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Volvo och Shell satsar på LNG

Foto: Volvo
Foto: Volvo
Publicerad av
Tommy Ekholm - 05 apr 2013

Volvo Lastvagnar och Shell har ingått ett globalt samarbetsavtal för att främja introduktionen av flytande naturgas, LNG, som drivmedel för kommersiella tunga lastbilar. Med utgångspunkt i Volvos nya MetanDiesel-koncept, som möjliggör användning av LNG i dieselmotorer, och Shells LNG-kunnande och infrastrukturinvesteringar kommer de båda företagen att samordna sina verksamheter och aktivt verka för en bredare användning av LNG inom transportsektorn.

– Vi tror att vi tillsammans kan främja och påskynda introduktionen av LNG inom transportsektorn, både genom våra aktiviteter och genom att inspirera andra, säger Lennart Pilskog, ansvarig för Public Affairs på Volvo Lastvagnar.

Samarbetsavtalet är i kraft och arbetet har inletts med det första steget med fokus på vissa utvalda marknader i Centraleuropa och USA.

Avtalet är icke-exklusivt för båda parter. Pågående eller framtida samarbeten och dialoger med andra partner påverkas inte av avtalet.

Naturgas används i dag i komprimerad form (CNG) i stadsbussar och mindre kommersiella fordon. Men för att kunna utföra längre transportuppdrag måste fordonen ha kapacitet för större drivmedelsvolymer. Detta är möjligt om motorn kan köras på LNG, eftersom gasens volym är mindre i flytande form.  

Volvo FM MetanDiesel är utrustad med den nya metandieseltekniken och använder flytande gas som huvudsakligt drivmedel. Lastbilen finns redan i Sverige, Nederländerna och Storbritannien och håller på att introduceras på marknaderna i Spanien, Italien, Tyskland, Belgien och Frankrike.

- Vi tror att det finns stor potential för vår gaslastbil och vi planerar att lansera den på fler marknader i takt med att vår produktionskapacitet och att infrastrukturen för gas utvecklas. Energieffektiviteten är mycket hög vid användningen av naturgas i dieselmotorer. Det här är ett nytt alternativt bränsle som kan bli dominerande för tunga fordon inom en överskådlig framtid, säger Lennart Pilskog.

Annons