Mötesplatsen för dig inom energibranschen, apr, 21 2018
Senaste Nytt

Sydvästlänken – ger säker el till söder

Stationen i Barkeryd växer fram. På bilden ett nybyggt ställverk. Strax intill uppförs en omriktarstation för omvandling av växelström till likström och vice versa. Foto: Svenska Kraftnät
Stationen i Barkeryd växer fram. På bilden ett nybyggt ställverk. Strax intill uppförs en omriktarstation för omvandling av växelström till likström och vice versa. Foto: Svenska Kraftnät
Sydvästlänken ska bland annat förbättra överföringskapaciteten till södra Sverige, samt mellan Norge och Sverige. Illustration: Svenska Kraftnät
Sydvästlänken ska bland annat förbättra överföringskapaciteten till södra Sverige, samt mellan Norge och Sverige. Illustration: Svenska Kraftnät
Publicerad av
Sven Lindell - 12 feb 2013

Bygget av Sydvästlänken har startat – en enorm och komplex kraftöverföringslänk som bland annat ska ge södra Sverige säkra elleveranser. Projektet beräknas kosta över tio miljarder och är Svenska Kraftnäts största investering någonsin.

I dagerns stamnät finns överföringsbegränsningar för elleveranserna från kraftverken i norra Sverige till södra delen av landet. Nya Sydvästlänken ska förbättra kapaciteten till söder, förstärka växelströmsnätet, öka driftsäkerheten och dessutom förbättra överföringen mellan Norge och Sverige. Länken är också en viktig förutsättning för den storskaliga utbyggnaden av vindkraft, som ingår i svensk klimatpolitik.

Småländska Barkeryd är navet

Länken kommer att bestå av tre förbindelser som knyts samman i Barkeryd, norr om Nässjö i Småland. Barkeryd är också navet för utbyggnaden. Från Barkeryd och norrut byggs en växelströmsledning till Hallsberg, söderut byggs en likströmsförbindelse ner till Hurva i Skåne och västerut planeras en likströmsförbindelse till Tveiten i Norge.

Det första spadtaget togs utanför Ljungby i mitten av augusti.

- Den stora utmaningen är att så  mycket arbete ska slutföras under en relativt kort period, säger projektledaren Sverker Ekehage.

Redan om två år, i inledningen av 2015, ska länken vara redo för drifttagning.

Vattensjuka marker

Länken söderut förläggs delvis som markkabel och schaktningen för kabeldiket är igång sedan i somras. Diket ska ge rum för fyra likströmskablar. Det kommer att bli närmare 20 mil långt och i huvudsak två meter brett – på vissa sträckor något bredare. Grävningen sker i etapper om cirka 1,5 kilometer.

Den småländska jorden är mättad av vatten efter det extrema regnandet i somras. Därför tvingas arbetslagen även ha pumpar igång som torrlägger dikena. I dagarna tar schaktningen en planerad paus för att åter sätta igång i februari. Det går inte att förlägga kabeln när temperaturen faller under tio minusgrader. Däremot fortsätter de horisontella borrningarna under vägar och dylikt under hela vintern.

Likström söderut

-När vi ska överföra el på stora avstånd från en punkt till en annan punkt i markkabel, är likströmsteknik det enda rimliga alternativet, säger Sverker Ekehage.

Sträckan norrut från Barkeryd till Hallsberg i Närke blir däremot en växelströmsförbindelse och byggs som luftledning.

- Här behöver vi förstärka växelströmsnätet. På grund av den höga spänningen på 400 kilovolt och den långa sträckan, 17 mil, är det vare sig tekniskt realistiskt eller ekonomiskt rimligt att gräva ned ledningen.

Annons

Annons

Annons