Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Jönköping Energi får tillstånd för Torsvik

Foto: Anders Arvidsson
Foto: Anders Arvidsson
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 jun 2012

Mark- och miljödomstolen i Växjö har givit tillstånd att bygga ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på Torsvik. Nu återstår kommunfullmäktiges beslut innan byggnation kan påbörjas.

Efter snart sex år med Kraftvärmeverket Torsvik planerar Jönköping Energi ännu ett kraftvärmeverk, som kan stå klart 2014. Genom utbyggnaden tryggar man tillgången på värme i ett växande nät. Det nya verket kommer att vara igång 7-9 månader per år och eldas med biobränsle, i första hand träflis och en viss mängd torv.

– Vi är mycket glada över dagens besked som ger goda förutsättningar att komma igång som planerat, säger Håkan Stigmarker, vd för Jönköping Energi. Det nya verket blir dessutom en elproducent att räkna med, vilket är mycket positivt för klimatfrågan i ett europeiskt perspektiv.

Samtidigt pågår den kommunala besluts­gången. Kommunstyrelsen stöder byggnationen och den 20 juni planeras ärendet komma upp i kommunfullmäktige för beslut. Om även detta beslut blir som förväntas, kan bygget starta i höst och verket tas i drift hösten 2014. Jönköpings Energi har redan nu tagit in anbud på de stora anläggningsdelarna.

Även i fortsättningen kommer det befintliga avfallseldade verket på Torsvik att stå för basproduktionen av fjärrvärme och det kommer att vara tillräckligt under sommarmånaderna. Under övriga året kommer båda verken att köras parallellt och producera värme. Det nya verket tillsammans med befintliga på Torsvik kommer att stå för ungefär 90 procent av Jönköpings fjärrvärmebehov.

Varje år kommer cirka 550 000 kubikmeter skogsbränsle att tas emot. Det finns gott om biobränsle i närområdet, vilket kan hålla nere transportavstånden. Verket kommer årligen att ge cirka 340 GWh fjärrvärme. Elproduktionen blir cirka 130 GWh/år, vilket är något mer än i befintligt kraftvärmeverk, och motsvarar drygt 25 000 hushålls elförbrukning.

Annons