Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Små prisskillnader mellan elområdena

Foto: Svenska Kraftnät
Foto: Svenska Kraftnät
Publicerad av
Tommy Ekholm - 30 maj 2012

Svenska Kraftnäts drift- och marknadsrapport visar på ett stabilt driftläge i stamnätet under perioden januari-april 2012. Den slår också fast att elpriset i elområde fyra (Sydsverige) till stor del har varit det samma som i elområde tre.

Det senaste halvåret har genomsnittspriset i elområde fyra varit cirka 25 öre lägre per kWh än under motsvarande sexmånadersperiod föregående år.

Svenska Kraftnäts rapport påvisar att ytterligare några månaders erfarenhet från systemet med fyra svenska elområden visar att enskilda utlandsförbindelser har stor betydelse för den sammantagna överföringskapaciteten och därmed för uppkomsten av prisskillnader mellan olika delar av landet. Sammantaget har prisskillnaderna varit små under det första tertialet och med undantag för perioden med kraftig kyla i början av februari har elpriserna varit väsentligt lägre än föregående år.

– Vi träffar många aktörer från Sydsverige som menar att införandet av elområdena inneburit dyrare el, försämrat regionens attraktionskraft och försatt många sydsvenska företag i en ohållbar situation. Sanningen är att det genomsnittliga elpriset i södra Sverige tvärtom varit 25 öre lägre per kilowattimme under det senaste halvåret, jämfört med motsvarande sex månader föregående år. Vi tar till oss av kritiken som framförs, men den måste stå i proportion till verkligheten för att vara trovärdig, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät.

Under januari-april 2012 har område fyra haft sammanfallande pris med prisområde tre under cirka 90 procent av tiden. Under perioden har det genomsnittliga priset i elområde fyra bara varit cirka 1 öre högre per kWh än i område tre och knappt 2 öre högre än i elområde ett och två.

Annons