Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Allt närmare nytt kraftvärmeverk på Torsvik

Kraftvärmeverket Torsvik. Foto: Anders Arvidsson
Kraftvärmeverket Torsvik. Foto: Anders Arvidsson
Publicerad av
Tommy Ekholm - 29 maj 2012

Om en månad kan både miljödom och kommunala investeringsbeslut finnas klara för ännu en miljardinvestering på Torsvik, som ska stå klart 2014. Onsdagen den 30 maj behandlas frågan om nytt kraftvärmeverk i kommunstyrelsen.

Jönköping Energi satsar vidare på fjärrvärmen i Jönköping. Efter snart sex år med Kraftvärmeverket Torsvik planerar man nu ännu ett kraftvärmeverk, som kan stå klart 2014. Genom utbyggnaden vill man trygga tillgången på värme i ett växande nät. Dessutom blir verket en elproducent att räkna med, vilket är mycket positivt för klimatfrågan i ett europeiskt perspektiv.

Mark- och miljödomstolen har utlovat en dom den 8 juni. Samtidigt pågår den kommunala besluts­gången i kommun­styrelsen med information den 30 maj följt av beslut den 5 juni. Den 20 juni planeras ärendet komma upp i kommunfullmäktige. Om alla beslut och domens villkor blir som vi hoppas, kan bygget starta i höst och verket tas i drift hösten 2014. Vi har redan nu anbud inne på de stora anläggningsdelarna.

Även i fortsättningen kommer det befintliga verket på Torsvik att stå för bolagets basproduktion av fjärrvärme. Det nya verket, som byggs alldeles intill, kommer att vara igång 7-9 månader per år och eldas med biobränsle, i första hand träflis och en viss mängd torv.

Varje år kommer ca 550 000 kubikmeter skogsbränsle att tas emot. Det finns gott om biobränsle i närområdet, vilket kan hålla nere transportavstånden. Verket kommer årligen att ge cirka 340 GWh fjärrvärme. Tillsammans med befintligt verk på Torsvik stå för ungefär 80 procent av Jönköpings fjärrvärmebehov. Elproduktionen blir cirka 130 GWh/år, vilket är något mer än befintligt kraftvärmeverk och räcker till drygt 25 000 hushåll.

Annons