Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Billiga solceller med hjälp av färgämnen

Solceller gjorda av färgämnen är både enklare och billigare att tillverka än vanliga kiselsolceller. Foto: Imperial College London
Solceller gjorda av färgämnen är både enklare och billigare att tillverka än vanliga kiselsolceller. Foto: Imperial College London
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 maj 2012

Traditionella kiselsolceller började användas ombord på satelliter redan på 1950- och 1960-talet och de är än idag den vanligaste typen av solceller. Jong-Yun Moon och kollegorna Aulis Tuominen och Arho Suominen vid Åbo universitet i Finland tror emellertid att detta håller på att förändras och att DSC-celler (dye-sensitized solar cells), även kallade färgsolceller, är på väg att ersätta de beprövade kiselsolcellerna.

I DSC-celler träffar solljuset först ett övre lager av det vita färgämnet titandioxid. Den energi som på så vis absorberas av detta lager hjälper sedan till att dra till sig elektroner från färgämnen i ett undre lager. Flödet av elektroner från det undre lagret till det övre ger upphov till en elektrisk ström. 

Den stora fördelen med DSC-celler är att de kan produceras utan de invecklade tillverkningsmetoder och den renrumsteknik som krävs för dagens halvledarsolceller av kisel. Flexibla och lätta DSC-celler är således både enklare och billigare att tillverka än sköra kiselsolceller och de finska forskarna menar därför att de kommer att kunna göra solenergi tillgängligt för alla, utan att det är nödvändigt med statligt stöd eller andra subventioner.

DSC-celler har emellertid fortfarande lägre verkningsgrad än kiselsolceller och en hel del forskning och utveckling återstår.

Annons