Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Vattenkraft som hot eller möjlighet

Foto: Fortum
Foto: Fortum
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 maj 2012

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, bjuder in myndigheter, företag och organisationer till möte för att skapa en dialog och samsyn runt vattenkraften.

– I dag uppstår ibland konflikter mellan olika intressenter i arbetet med utveckling av vattenkraften och restaurering av våra vattendrag. Det gör det svårare att uppnå de mål som satts upp av riksdag, regering och EU, säger Niklas Egriell, utredare vid enheten för biologisk mångfald och fiske på Havs- och vattenmyndigheten.

Han är ledare för projektet ”Dialog Vattenkraft-Miljö” som leds av Havs- och vattenmyndigheten på uppdrag av regeringen. Målet är att samla Sveriges vattenkraftsintressenter för att få en ökad samsyn kring de mål som satts upp för förnybara energikällor och för vatten- och vattenförvaltning. Medverkande är bland annat Älvräddarna, Svensk Energi, Sportfiskarna, Naturskyddsföreningen, länsstyrelserna, Svenskt näringsliv och kraftbolagen,

– Vi hoppas att de här träffarna ska ge oss på HaV mer kunskap om hur olika organisationer ser på vattenkraftens utvecklingsmöjligheter, att de får en möjlighet att sitta ner och diskutera hur frågeställningar kan lösas, säger Niklas Egriell.

– Alla berörda kommer att få möjlighet att lyfta fram sina viktigaste synpunkter. Sedan blir det utrymme för grupparbeten och diskussion kring vad som är styrkor, svagheter, möjligheter och hot när det gäller vattenkraften som energikälla, säger Niklas Egriell.

Annons