Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

Minskad vinst för Skellefteå Kraft

Foto: Skellefteå Kraft
Foto: Skellefteå Kraft
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 maj 2012

Skellefteå Krafts första delårsrapport för året visar att koncernens omsättning minskat efter de första fyra månaderna. Huvudorsaken är lägre intäkter från försäljning av el till marknaden, beroende på mycket låga el- och elcertifikatpriser. 

Skellefteå Krafts omsättning minskade under årets fyra första månader, från 2 115 miljoner kronor samma period i fjol till 1 743 miljoner kronor i år. Detta efter en tid av låga el- och elcertifikatpriser. Vattenmagasinen är välfyllda, både lokalt och nationellt, och det gemensamma läget för Sverige och Norge är ett överskott i systemet på 15 TWh. Detta kan jämföras med ett underskott på 20–30 TWh för samma period i fjol.

Under det första tertialet 2012 minskade rörelseresultatet från 386 miljoner kronor till 361 miljoner kronoroch resultatet efter finansnetto blev 334 miljoner kronor, att jämföras med 364 miljoner kronor för samma period 2011. Ingen dramatisk resultatförändring alltså.

– Det är beklagligt att produktionsskatten för vattenkraften fortsätter att höjas i form av fastighetsskatt. För Skellefteå Krafts del kommer höjningen att påverka resultatet negativt med 70 till 80 miljoner kronor. Dessutom aviseras en höjning på fastighetsskatten för vindkraft och kraftvärme, säger Gunnar Eikeland, vd på Skellefteå Kraft.

Skellefteå Krafts fortsätter att investera i förnybar energi och ökad tillgänglighet i det egna elnätet. Under årets fyra första månader uppgick koncernens investeringar till 110 miljoner kronor (att jämföras med 81 miljoner kronor under samma period 2011).

Annons