Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

ITER: Kostnadseffektiv design av nyckelkomponent

Bild: ITER Organization
Bild: ITER Organization
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 apr 2012

Amerikanska forskare har utvecklat och förbereder tester av en ny och billigare design av ett viktigt diagnostiskt instrument för ITER-reaktorn. Om testerna är framgångsrika kan det nya antennsystemet - med en antenn i stället för två - komma att ersätta de mer skrymmande instrument som man samtidigt planerar att bygga.

Projektet har lyfts fram som ett viktigt amerikanskt bidrag och samarbetsprojekt, där forskare från hela USA deltagit, till det internationella ITER-projektet.

Forskare vid University of California i Los Angeles och Oak Ridge National Laboratory har utvecklat en prototyp av instrumentet som nu testas på den amerikanska testreaktorn DIII-D i San Diego.

Det nya bränslet som kallas reflektometer mäter elektrondensiteten hos plasmagasen, som utgör bränsle i fusionsreaktioner. Plasmans densitetsförändringar måste hållas på en optimal nivå för att en stabil, självunderhållande plasmareaktion, den så kallade ”burning plasma”-processen, ska kunna äga rum.

Designen skiljer sig väsentligt från reflektometrar med två antenner, som sänder radarliknande mikrovågor mot plasman genom så kallade vågledare. Till skillnad från dessa bygger den så kallade monostatiska antennen eller vågledaren på att mikrovågssignalen både skickas och tas emot från plasman.

Annons