Mötesplatsen för dig inom energibranschen, jul, 20 2019
Senaste Nytt

Hedemora får el från fjärrvärmen

Hedemora Energis produktionsanläggning i Hedemora, där nu även en ångpanna installerats för elproduktion. Foto: Hedemora Energi
Hedemora Energis produktionsanläggning i Hedemora, där nu även en ångpanna installerats för elproduktion. Foto: Hedemora Energi
Publicerad av
Tommy Ekholm - 02 apr 2012

För att motverka snabbt stigande priser på fjärrvärme till kunderna bestämde sig Hedemora Energi för att investera i egen elproduktion. Förhoppningen är att intäkter från försäljning av el ska skapa utrymme för lägre prishöjningar på fjärrvärmen framöver.

Två hetvattenpannor som tidigare endast producerade fjärrvärme till kunderna runt Hedemora och Säter har bytts ut mot ångpannor för att även kunna producera el. Beslutet togs efter en hel del diskussioner kring om det fanns något de kunde göra som den lokala energiproducenten för att motverka de ökande priserna på fjärrvärme. De insåg att de behövde nya intäkter som kunde väga upp de ökande kostnaderna för fjärrvärmen. Lösningen blev att själva bli en elkraftsproducent och sälja el på den kommersiella marknaden med en förhoppningsvis god förtjänst. 

Det finns en direkt koppling mellan hur mycket fjärrvärme som levereras och hur mycket el som kan produceras. Elen produceras från den ånga som genereras då fjärrvärmepannorna eldas. Det krävs alltså en fjärrvärmelast i grunden för att kunna få ut elektricitet ur pannorna.

De två nya ångpannorna är placerade på fjärrvärmeanläggningarna i Hedemora respektive i Säter och är snart klara att tas i drift.

– Arbetet har flutit på förvånansvärt bra med tanke på att vi haft normal produktion rullande parallellt hela tiden, säger Sven-Erik Svahn, vd för Hedemora Energi.

Han berättar att det varit rätt trångt på arbetsplatsen med både alla entreprenörer som sysslat med ombyggnationen och samtidigt ordinarie personal som sett till att driften fortsatt fungera normalt.

Hedemora Energi har tidigare bara fungerat som eldistributör samtidigt som de tillhandahållit fjärrvärme, VA, renhållning och bredband ut till kunderna runt Hedemora och Säter. Nu kommer de alltså att även blir elproducent och sälja el.

– Och, även om vi är en mindre leverantör av el, ångpannornas kapacitet är på respektive 2,5 MW och 1,7 MW, så fyller det väl våra behov, säger Sven-Erik Svahn.

De använder biobränslen till att elda pannorna vilket gör att både fjärrvärmen och elen som produceras är miljöklassad vilket han tror är en stor fördel hos de lokala kunderna.

Investeringen är på ca 90 miljoner kronor för båda anläggningarna tillsammans, en investering de räknar med ska vara återbetald inom 7-8 år under nuvarande förutsättningar.

– Vi har lyckats hålla investeringskostnaden nere genom att inte bygga helt nytt utan behålla stora delar av de enheter som redan finns som t ex ugnar, pumpar, bränsleinmatning m.m. berättar Sven-Erik Svahn.

Nu ser de med stor tillförsikt på framtiden. Både budget och tidsplan har de hållit och när väl den pågående provdriften är avslutad så inleder Hedemora Energi ett nytt kapitel i sin historia, som elproducent.

Annons

Annons

Annons