Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

"Konkurrens på fjärrvärmemarknaden gynnar kunder"

Foto: Otto Marand
Foto: Otto Marand
Publicerad av
Tommy Ekholm - 27 mar 2012

Enligt en helt färsk opinionsundersökning som Industrigruppen Återvunnen Energi tagit fram så anser tre av fyra svenskar att ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden skulle gynna kunderna. Industrigruppen är inte nöjd med regeringens fjärrvärmeförslag.

Regeringen vill inte öppna fjärrvärmemarknaden för konkurrens, något som går emot den utredning som regeringens utredare Peter Nygårds presenterade våren 2011. Det framgår av den promemoria som Näringsdepartementet presenterade den 22 mars och som behandlar framtida spelregler på fjärrvärmemarknaden. Men enligt en helt färsk opinionsundersökning anser tre av fyra svenskar att ökad konkurrens på fjärrvärmemarknaden skulle gynna kunderna. I dag kan inte fjärrvärmekunderna själva välja fjärrvärmeleverantör. Istället är det lokala fjärrvärmeföretag som har monopol. Industrigruppen menar att med regeringens förslag kommer denna monopolsituation att vara kvar. – Det är anmärkningsvärt att regeringen i valet mellan att skydda monopolisterna eller stärka kundernas ställning väljer att slå vakt om monopolen säger Per Forsling, energiexpert på Fastighetsägarna. Återvunnen Energi menar att det redan idag finns många fastighetsägare som väljer bort fjärrvärme eftersom de inte vill göra sig beroende av en enda leverantör. Man anser att denna utveckling nu riskerar att öka efter regeringens förslag. Istället för att öppna upp marknaden för fri konkurrens föreslår regeringen att det ska införas en prisförändringsprövning. – Regeringens förhoppning är tydligen att priset på fjärrvärme ska kunna pratas ned i samtal mellan fjärrvärmeföretagen och kunderna eller genom medling av någon myndighet, säger Per Forsling. Förslaget är ett uttryck för att regeringen inte har förstått vilka de verkliga problemen är på fjärrvärmemarknaden. Svenskarna anser att det finns miljövinster med att låta industriell restvärme säljas via fjärrvärmenäten. 69 procent av de tillfrågade svenskarna anser att det skulle vara positivt för miljön att industrier fick sälja värme via fjärrvärmenäten. – Näringsdepartementets utspel skulle innebära att man cementerar fjärrvärmemonopolet. Industrins restvärme skulle fortsatt utestängas från att kunna nå slutkund. Det medför i förlängningen att restvärmen inte kan bidra till en bättre miljö som departementet säger. Det rimmar illa med svenska folkets uppfattning. En klar majoritet av svenskarna bedömer att mer restvärme till fjärrvärmen är bra för miljön, understryker Stig Nilsson, ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi.

Annons