Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Solkarta på webb visar hus elpotential

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 mar 2012

Göteborg Energi lanserar ett nytt webbverktyg kallat Solkartan. Där kan husägare i Göteborg enkelt se vilka möjligheter som finns att producera egen el med solceller på husets tak.

Solkartan bygger på ett GIS-verktyg utvecklat av konsultbolaget WSP och Göteborgs Universitet.

Solceller på hustak har blivit allt vanligare för att få miljövänlig el. Svårigheten har dock varit att avgöra hur lämpliga olika tak är för elproduktion. Därför utvecklade WSP och Göteborgs Universitet ett GIS-verktyg, SEES, (Solar Energy from Existing Structures). För första gången i Sverige visas den potentiella solinstrålningen utifrån verkliga förhållanden på hustaken.

– Göteborg Energi har med hjälp av SEES solinventerat hela centrala Göteborg för att se hur mycket el som kan framställas från varje hustak. Det gör att husägare enkelt kan se vilken potential det finns att producera egen el och det har inte varit möjligt tidigare med denna precision. Metoden kan tillämpas i alla kommuner som via en hemsida kan informera invånare och fastighetsägare om möjlig utvinning av solenergi, säger Per Jonsson, projektledare på WSP.

GIS-verktyget SEES utvärderar hur mycket solenergi som infaller på takytor inom ett område under ett helt år i kWh per kvadratmeter. Hänsyn tas till skuggning av terräng och närbelägna byggnader. I systemet kan vegetation placeras ut, till exempel en tio meter hög gran, för att sedan studera skuggningseffekten av denna under ett år. Även planerad bebyggelse kan utvärderas med metoden vilket innebär att stadsplanerare, arkitekter och byggherrar på ett tidigt stadie kan utvärdera hur soloptimerade framtida byggnader kommer att vara.

Solkartan finns på: www.goteborgenergi.se

Annons