Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Svenska Kraftnät investerar 15 miljarder

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 feb 2012

Svenska Kraftnät har lämnat sin investeringsplan för åren 2013 – 2015 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas uppgå till 15 800 miljoner kronor under treårsperioden, varav 4 800 miljoner kronor under 2013.

– Svenska Kraftnäts investeringsvolym ökar snabbt och det finns flera drivkrafter bakom detta. En viktig sådan är de höga klimatpolitiska ambitionerna på såväl nationell som europeisk nivå. Andra är effekthöjningarna i kärnkraftverken och behovet att förbättra överföringskapaciteten till Sydsverige, säger generaldirektör Mikael Odenberg i en kommentar till planen.

– Genom en ökad marknadsintegration kan de samlade elproduktionsresurserna användas mer effektivt – till gagn för både miljö och samhällsekonomi. Denna integration med omvärlden är inte bara nödvändig för att etablera en fungerande europeisk elmarknad, utan också för att vi ska kunna omhänderta stora mängder volatil vindkraftproduktion.

Annons