Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 20 2017
Senaste Nytt

Dålig kunskap om bioenergins roll i energiförsörjningen

Foto: Markku Björkman
Foto: Markku Björkman
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 feb 2012

Svenska folket underskattar mycket kraftigt bioenergins roll i den svenska energiförsörjningen. Det visar den Sifo-undersökning som tidningen Bioenergi låtit genomföra.

En mycket stor del av svenska folket tror att bioenergin står för mindre än tio procent av energianvändningen i Sverige. Få kunde ge det rätta svaret, som är att bioenergin idag svarar för nära en tredjedel av den svenska energianvändningen. Cirka 32 procent av slutanvändningen av energi i Sverige.

De som underskattar bioenergins roll har blivit fler än i tidigare undersökningar. 59 procent anger värden under 25 procent, medan mindre än en fjärdedel av de tillfrågade anger värden som ligger någorlunda rätt. En stor andel svarar ”vet ej”.

Undersökningen visar att kunskapen om bioenergins roll är särskilt dålig bland personer med högre utbildning, bland medelålders män och bland storstadsbor.

Annons