Mötesplatsen för dig inom energibranschen, okt, 21 2017
Senaste Nytt

”Svenska byggregler främjar icke förnybar energi”

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 feb 2012

Sveriges Centrum för Nollenergihus har gjort en utredning som visar att de svenska energikraven kan leda till en ökad användning av icke förnybar energi. I vissa fall med flera hundra procent. 

I utredningen jämförs tre byggnader för flerbostadshus som alla uppfyller dagens byggregler. Två av dessa har en värmepump installerad och får då byggas med väsentligt sämre klimatskal och större värmeförluster än byggnaden som enbart värms med fjärrvärme. Även om de använder mindre köpt energi, så ökar deras användning av icke förnybar energi med flera hundra procent, vilket också tydligt framgår av rapportens siffror.

Allra mest ökar icke förnybar energi för alternativet där en värmepump kombineras med fjärrvärme som spetslast när det är som kallast. Då slipper denna byggnad dessutom att klassas som elvärmd enligt dagens byggregler. 

Boverkets rapport om byggreglernas påverkan på förnybar energi har också granskats av Centrum för Nollenergihus. Att föreningen kommit till en helt annan slutsats beror på att effekterna vid en ökad elanvändning också måste ses utanför Sveriges gränser.

Med utredningens slutsats är fortsatt energieffektivisering av såväl elvärmda som fjärrvärmda byggnader viktig. Då kan fossilfri energi frigöras för att användas i andra sektorer, till exempel som biodrivmedel eller eldrift av fordon eller för export till övriga Europa.

Centrum för Nollenergihus menar attutredningen pekar på ett behov av en grundlig omarbetning av de svenska energikraven, så att de både säkrar låga förluster i byggnader oavsett vilket slags energi som tillförs och främjar valet av hållbar energi.

Annons